Wrócił pomnik ofiar katastrofy w Świętochłowicach. Wygląda przepięknie

Na chropaczowskim cmentarzu miła niespodzianka. Wrócił tam pomnik ofiar górniczej katastrofy, który od kilku miesięcy przechodził renowację. To zasługa miasta Świętochłowice, które wraz ze stowarzyszeniem Przyjazne Świętochłowice zadbało, aby ta cenna pamiątka przetrwała.

Na chropaczowskim cmentarzu od 1904 roku znajduje się zbiorowa mogiła górników, którzy 2 marca tegoż roku zginęli tragicznie podczas wykonywania swej pracy w Kopalni Śląsk w Chropaczowie. Góruje nad nią nagrobny pomnik w kształcie krzyża umiejscowionego na cokole opatrzonym górniczymi insygniami. To miejsce historyczne, chętnie odwiedzane przez mieszkańców, dlatego w obrębie pomnika zawsze znajdują się kwiaty lub zapalone znicze.

Kilka miesięcy temu pomnik został zdemontowany i zabrany do renowacji. Pojawiła się tam również zupełnie nowa kamienna płyta. Ta inicjatywa została zrealizowana wspólnie przez Miasto Świętochłowice oraz stowarzyszenie "Przyjazne Świętochłowice". Łączny jej koszt to ponad 20 tys. zł. Kilka miesięcy temu, tak o tej akcji mówił prezes stowarzyszenia - Jacek Kamiński:

- To była inicjatywa oddolna. Zarówno ja, jak i Prezydent Daniel Beger jesteśmy mocno związani z dzielnicą Chropaczów. O remoncie tego zabytkowego pomnika mówiliśmy już od dłuższego czasu. Niestety poprzednie władze były głuche na nasze apele, a pomnik niszczał z roku na rok. Na szczęście temat wrócił w 2020 roku, a wraz z nim pojawiły się możliwości finansowe do zrealizowania tego przedsięwzięcia

Miasto miało pokryć koszty wykonania prac przyziemnych, wraz z wymianą wspomnianej płyty granitowej oraz całą oprawę zewnętrzną. Pozostałe środki pozyskało stowarzyszenie.

- Całkowity koszt remontu tego pomnika wyniesie około 20 tysięcy złotych, z czego 8 tysięcy na remont krzyża udało się nam jako stowarzyszeniu zabezpieczyć, m.in. dzięki zaangażowaniu naszych własnych środków, a także dzięki pozyskaniu środków od Polskiej Grupy Węglowej i NSZZ Solidarność. Jako społecznik i związkowiec "Solidarności" cieszę się ponadto, że udało się zdobyć przychylność do renowacji kolejnego miejsca pamięci. Przypominam, że podobnie było przecież w przypadku grobu jednego z powstańców śląskich Rafała Czopika, który został wyremontowany rok wcześniej – dodaje Prezes "Przyjaznych Świętochłowic".

Więcej informacji o tej akcji można było dowiedzieć się w zimowym materiale wideo:

Dziś już pomnik jest na swoim miejscu po renowacji. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia tego miejsca.