„Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”. Dla kogo nagroda?

Trwa nabór wniosków o przyznanie nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”. Kandydatów można zgłaszać do końca czerwca 2023 r. - informują w świętochłowickim Urzędzie Miejskim.

Zasłużony dla Miasta Świętochłowice Dla kogo nagroda

Nagroda „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” przyznawana jest jest osobom, przedsiębiorcom, a także organizacjom pozarządowym szczególnie zasłużonym dla rozwoju miasta, popularyzacji wiedzy o nim i jego historii, których działalność w sferze gospodarczej, społecznej, naukowej, kulturalnej, sportowej, oświatowej, ochrony zdrowia wyróżnia Świętochłowice oraz przyczynia się do wzrostu promocji miasta.

„Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”. Kandydatów można zgłaszać do 30 czerwca 2023 r.

Kandydatów do nagrody może zgłaszać prezydent miasta, miejscy radni, organizacje pozarządowe działające na terenie Świętochłowic oraz przedsiębiorcy mający siedzibę w Świętochłowicach. Wnioski, wraz z uzasadnieniem, można zgłaszać do 30 czerwca 2023 r. - elektronicznie na adres email: rzecznik@swietochlowice.pl, bądź w wersji papierowej na adres: Kancelaria Prezydenta Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

- Ocenie podlegają dokonania kandydatów w roku, za który przyznawana jest Nagroda. W trwającej edycji oceniane są działania podjęte w roku 2022 – informują w świętochłowickim Urzędzie Miejskim.

Wnioski o przyznanie nagrody winny zawierać:

 • pełną nazwę lub imię i nazwisko zgłaszanego kandydata
 • dokładny adres siedziby lub zamieszkania
 • opis dokonań kandydata w roku podlegającym ocenie
 • krótką charakterystykę dokonań za lata poprzednie
 • podpis wnioskodawcy
 • zgodę kandydata na zgłoszenie do nagrody
 • zgodę kandydata na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych lub danych o przedsiębiorstwie, w przypadku otrzymania nagrody

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, którą powołuje prezydent Świętochłowic.

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2021:

 • Damian Dąbrowski
 • Restauracja “Prowent”
 • Stowarzyszenie “Rowerowe Świętochłowice

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2018:

 • Helmut Książek
 • Ewa i Andrzej Mieszkowscy
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji “Pro Fortalicium”
 • KENPOL Eugeniusz Krzywda
 • Joanna Roczniok
 • Radio FEST

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2017:

 • Radio Piekary
 • Baterpol SA
 • KOZBUD GROUP Sp. z o. o.
 • Marian Piegza

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2016:

 • Jarosław Bełdowski
 • Ekoinstal
 • WOPR Świętochłowice
 • Dziennik Zachodni

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2015:

 • Marcin Kindla
 • Paweł Waloszek
 • Arcelor Mittal
 • Delta Trans
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2014:

 • Grzegorz Stachak
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • SOR – DREW
 • Miejski Klub Sportowy „Śląsk” Świętochłowice
 • Świętochłowicki Klub Sportowy „Naprzód Lipiny”

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2013:

 • Gerda Król
 • Herta Antończyk
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
 • Akademia Piłkarska „Tygryski”
Świętochłowice Urząd Miejski

Może Cię zainteresować:

Zasłużeni dla Miasta Świętochłowice

Autor: Redakcja NGS24

17/05/2022

Czekali prawie ćwierć wieku Świętochłowiccy strażacy w końcu mają swój sztandar

Może Cię zainteresować:

Czekali prawie ćwierć wieku. Świętochłowiccy strażacy w końcu mają swój sztandar

Autor: Redakcja NGS24

21/06/2023