29 marca kolejna sesja Rady Miejskiej. W programie obrad aż 18 punktów

Bogaty jest porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w gmachu Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach już w poniedziałek 29 marca 2021. Planowane rozpoczęcie o godz. 10:00.

Sesja

W programie obrad znalazło sięaż 18 punktów, w nich m.in. uchwały dotyczące zasad budżetu obywatelskiego, gospodarki nisko emisyjnej czy powołania Zespołu Przyrodniczego "Dolina Lipinki". Radni zagłosują również w sprawie złożenia skargi na uchwałę kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 2021 r., XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2021 r. oraz z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Świętochłowicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice na lata 2021-2030”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Dolina Lipinki na terenie miasta Świętochłowice, obejmującego działki i fragmenty działek nr 693/159, 714/171, 3116/11, 908/157, 194/35, 1860/18, 2295/1, 863/159, 900/174, 3116/1 o łącznej powierzchni 40,8703 ha.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Świętochłowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu „Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia skargi na Uchwałę Nr 25/II/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19.01.2021 r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXXIII/288/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30.11.2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świętochłowicach oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Świętochłowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach.
 14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 17 lutego 2021 r. do 23 marca 2021 r.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia.
 18. Zakończenie sesji.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

czytaj więcej:

Brama zgoda

Gorzkie słowa do prezydenta Świętochłowic, Chodzi o Zgodę

Interpelacja karcz

Jest oficjalne zapytanie w sprawie nowego logo Świętochłowic

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Daniel Beger - Prezydent Świętochłowic

Prezydent o półmetku kadencji. Świętochłowice...

Sssss

Prezydent Daniel Beger na konferencji w sprawie...

Mrm

Ta młodzież może kiedyś rządzić...

Rada miejska swietochlowice

Sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Co...