814d386f5c4138112e5fa70430be6661 XL

Akcja „odpady”

Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego świętochłowickiej komendy przeprowadzili działania „Odpady”. Stróże prawa sprawdzali ładunki ciężarówek poruszających się po ulicach miasta. Podczas tych kontroli wspomagali ich śledczy miejscowej komendy oraz gliwicka „autostradówka”.

Kontroli poddawana była, m.in. legalność przewożonych odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku. Drogówka sprawdzała także sposób załadunku odpadów i zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi. Akcja prowadzona jest cyklicznie i ma na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, które nieprawidłowo transportują odpady. Policjanci nałożyli 3 mandaty karne oraz zatrzymali jeden dowód rejestracyjny. Ponadto podczas kontroli pojazdów transportujących odpady stróże prawa ujawnili aż 7 naruszeń ustawy o transporcie drogowym, materiały przekazano do Inspekcji Transportu Drogowego celem wydania decyzji administracyjnych.

czytaj dyskusję

czytaj więcej:Polecamy: