Apel do mieszkańców Świętochłowic o pozostanie w domach

W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. Mundurowi z radiowozów przekazują komunikat o konieczności zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia kontaktu z innymi osobami. Sprawdzają również, czy mieszkańcy stosują się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia o ograniczeniu swobodnego poruszania się, gromadzenia i korzystania z komunikacji miejskiej.

60 610626 g

W związku z pandemią koronawirusa, do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Świętochłowiccy policjanci oprócz codziennych obowiązków, aktywnie zaangażowani są w walkę z koronawirusem. Mundurowi kontrolują osoby objęte kwarantanną, ale dbają również o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, apelując o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym szczególnie o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizację poleceń służb. Na ulice miasta wyjechały radiowozy, z których policjanci przez megafony nadają komunikat z informacją o konieczności zachowania bezpieczeństwa, pozostania w domach i ograniczenia kontaktów z innymi osobami.

Ponadto mundurowi sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do obowiązujących ograniczeń swobodnego poruszania się, gromadzenia i korzystania z komunikacji miejskiej.

Wszyscy zadbajmy o nasze bezpieczeństwo, pozostając w domach.

Policjanci przypominają, że kwarantanna jest działaniem służb sanitarnych, mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się epidemii. Każda osoba, która nie stosuje się do takich zaleceń, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, policjant sporządzi dokumentację, będącą podstawą wniosku o ukaranie do sądu. Policjanci w takiej sytuacji informują ponadto Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 30 tys. zł. W bardziej drastycznych przypadkach, jeżeli np. osoba jest zakażona, a mimo to swoim zachowaniem spowoduje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, podlegać będzie ona przepisom wynikającym z kodeksu karnego. W takim przypadku.