Budżet obywatelski Świętochłowic 2021. Sprawdź, jakie zadania inwestycyjne wybrano do głosowania

Już w poniedziałek 6 września rozpocznie się głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Świętochłowic, do którego zakwalifikowano aż 28 projektów. Mieszkańcy naszego miasta będą mogli w tym roku głosować na 17 wybranych zadań inwestycyjnych. Zapowiada się więc spora konkurencja, zwłaszcza, że niektóre z tych zadań są bardzo kosztowne.

Budzet obywatelski swietochlowice

Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek, 6 września i potrwa do niedzieli, 19 września. Każdy mieszkaniec Świętochłowic będzie dysponował 2 głosami – jednym na zadanie inwestycyjne i jednym na zadanie społeczne. Głosy będzie można oddawać elektronicznie, za pomocą specjalnej platformy internetowej na www.twoje.swietochlowice.pl, a także w sposób tradycyjny, za pomocą papierowych kart do głosowania. Przedstawiamy listę zadań inwestycyjnych według ich szacowanej wartości.

Zadania inwestycyjne według wartości

 • Modernizacja toru żużlowego na OSiR Skałka. Zadanie będzie polegać na budowie band i przebudowie toru żużlowego na stadionie im. Pawła Waloszka na Skałce, w celu dostosowania do obowiązujących wymogów Polskiego Związku Motorowego dla zawodów motocyklowych na żużlu. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 1 112 965,11 zł.
 • Modernizacja Boiska Wielofunkcyjnego przy ul. Ślęzan. Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe starej nawierzchni oraz sprzętu sportowego i ich utylizacja. Rozbiórka starej podbudowy betonowej wraz z wywozem. Prace ziemne z wykonaniem nowej podbudowy z drenażem i odwodnieniem. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z malowaniem linii. Koszt realizacji tego zadania oszacowano na 850 000 zł.
 • Strefa aktywności i rekreacji w Lipinach przy ul. Bukowego. Projekt zakłada budowę strefy aktywności i rekreacji na niewykorzystywanym dotąd obszarze. Zostanie podzielona na cztery mniejsze strefy. Strefę dla najmłodszych (przedszkolaki i wczesnoszkolne). Stefę młodzieżową OCR. Strefę Sportową COMBO Parkour. Strefę aktywnego wypoczynku. Miejsce będzie też dla zwierząt. Koszt wykonania tego zadania to 800 000 zł.
 • Remont sali sportowej przy ul. Szkolnej 10. Projekt zakłada remont i wyposażenie sali, przystosowanie jej do treningów sportów walki, treningów ogólnorozwojowych, siłowych i motorycznych. Koszt tego zadania został oszacowany na 650 000 zł.
 • Budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Piaśnikach. W skład projektu wchodzi postawienie tężni i zagospodarowanie terenu wokół niej wraz z postawieniem ośmiu ławek. Tężnia ma być dostępna od świtu do zmierzchu z zakazem wnoszenia jedzenia i napojów i ma być dostępna dla wszystkich nieodpłatnie. Koszt zrealizowania tego projektu szacowany jest na 500 000 zł.
 • Remont i zakup wyposażenia sali widowiskowej Centrum Kultury Śląskiej "GROTA" w Lipinach. To zadanie może nieco dziwić, bowiem remont Groty był wielokrotnie zapowiadany przez włodarzy Świętochłowic, a miasto miało pozyskać na niego środki. Tymczasem projekt, jaki złożono w budżecie obywatelskim zakłada odświeżenie sali widowiskowej CKŚ Grota, odświeżenie garderoby i utworzenie nowych sanitariatów, wyposażanie sali w zestaw nagłośnieniowy. Koszt tego zadania został określony na 500 000 zł.
 • Budowa miejsc parkingowych - ul. Wojska Polskiego - działka nr 4460. Ze względu na budowę na terenie byłego parkingu KWK "Polska" mieszkańcy ul. Wojska Polskiego 21a-23a, 25-27-29 - zostali pozbawieni miejsc do parkowania. Obecny parking nie wystarcza na tę ilość samochodów mieszkańców. Wykonanie parkingu (rozbudowa istniejącego) nie tylko wpłynie na poprawę estetyki terenu lecz przede wszystkim zaspokoi potrzeby do większej ilości miejsc parkingowych. Projekt zakłada, że koszt wyniesie 420 000 zł.
 • Edu-eko koLOroVEstrefy-zabawowe w Szkole Podstawowej nr 8. Celem projektu jest stworzenie strefy edukacyjno - ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8. Strefa ekologiczno-edukacyjna wyznaczona zostałaby poprzez stworzenie łąki kwietnej wzdłuż ogrodzenia z PM nr 11 oraz zamontowanie przy niej tablic edukacyjnych dotyczących roli pszczół, owadów i roślin w życiu człowieka i miasta. Strefa zabaw powstałaby na placu wewnętrznym szkoły. Wykonanie tego zadania oszacowano na 400 000 zł.
 • Budowa tężni solankowej w Chropaczowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt zakłada budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół. Lokalizacja to okolice ulic Stawowej i Jodłowej. Koszty budowy tężni oszacowano na 300 000 zł.
 • Strefa Maluszka w Chropaczowie. Projekt zadania dotyczy doposażenia istniejącego już placu zabaw w dzielnicy Chropaczów przy ul. Kościelnej, który niedawno został oddany do użytku po remoncie, sfinansowanym również z budżetu obywatelskiego. Koszt realizacji tego projektu oszacowano na 250 000 zł.
 • Budowa toalety publicznej przy placu zabaw ul. Bieszczadzka. Projekt zakłada posadowienie systemowej toalety publicznej zlokalizowanej przy placu zabaw. Efektem zabudowy toalety będzie poprawa czystości i komfortu wszystkich osób przebywających na placu zabaw, ale i w jego okolicy. Koszty zostały oszacowane na 200 000 zł.
 • Zakup wyposażenia siłowni wraz z rozbudową i modernizacją pomieszczenia w Komendzie Miejskiej PSP. Celem projektu jest zakup sprzętu treningowego na wyposażenie siłowni oraz rozbudowa i modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na salę ćwiczeń w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach. Koszt realizacji tego projektu został oszacowany na 135 100 zł.
 • Przebudowa zatoki autobusowej w Piaśnikach przy ul. Korfantego. Zadanie ma na celu wyjście naprzeciw potrzebom osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Projekt zakłada również remont chodnika. Koszt został oszacowany na 131 750 zł.
 • Profesjonalny wybieg dla psów w Parku Jordanowskim. Projekt zakłada wybudowanie ogrodzonego wybiegu dla psów, aby zapewnić właścicielom możliwość bezpiecznego i bezstresowego puszczenia zwierząt ze smyczy. Powstać może również tor przeszkód. Koszt wykonania tego projektu oszacowano na 65 062 zł.
 • Wesoły Echoj - rewitalizacja placu zabaw w Lipinach. W ramach zadania m.in. odświeżenie placu zabaw, zamontowanie stołów do szachów, nasadzenie kwiatów na terenie podwórka, zamontowanie ogrodzeń wokół śmietników wraz z ich zadaszeniem, oświetlenie całego terenu lampami LED. Szacowany koszt to 60 000 zł.
 • TOR NINJA / OCR / RUNMAGEDDON na Skałce. Zadanie może być zrealizowane nan terenie pomiędzy boiskiem Orlik, a szatniami kontenerowymi.Tor typu RUNMAGEDDON daje możliwość trenowania techniki pokonywania przeszkód spotykanych podczas biegów przeszkodowych (OCR) oraz zawodów typu NINJA. Koszt wykonania tego projektu został oszacowany na 58 421 zł.
 • Miasto pełne kwiatów, pomiędzy DTŚ a ul. Polną. Projekt ma na celu stworzenie łąki kwietnej o pow. do 500m2, jako alternatywy dla nudnych miejskich trawników. Łąka stanie się domem dla setek owadów i roślin. Poprawi ona estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej może znaleźć się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze fakty i zalety łąki. Koszty oszacowano na 43 650 zł.