Budżet Świętochłowic na 2024 r.

Świętochłowicka Rada Miejska przyjęła budżet Świętochłowic na rok 2024. Deficyt wyniesie 7,7 mln zł. - Po tym niełatwym okresie miejskie finanse są w naprawdę dobrym stanie, a ich kształt plasuje nas w czołówce regionu – stwierdził prezydent Świętochłowic, Daniel Beger.

Planowane dochody budżetu Świętochłowic w 2024 r. wynoszą 370,6 mln zł, z kolei wydatki zaplanowano na poziomie 378,3 mln zł. Deficyt wyniesie więc 7,7 mln zł i ma być sfinansowany z emisji obligacji (5,6 mln zł) oraz przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (2,1 mln zł).

- Po tym niełatwym okresie miejskie finanse są w naprawdę dobrym stanie, a ich kształt plasuje nas w czołówce regionu – napisał w mediach społecznościowych prezydent Świętochłowic, Daniel Beger.

Jeżeli chodzi o wydatki budżetu to najwięcej pochłoną wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 128,8 mln zł. Na realizację zadań statutowych zaplanowano 76,3 mln zł, dotacje na zadania bieżące pochłoną 54,8 mln zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25,3 mln zł, a obsługa długu – 7,2 mln zł. Zaplanowano także pieniądze na inwestycje. Najwięcej, bo 31,3 mln zł, na kontynuację budowy hali widowisko-sportowej na Skałce.

Urzad Miejski w Swietochlowicach

Może Cię zainteresować:

Budżet Świętochłowic na 2023 r.

Autor: Redakcja NGS24

27/12/2022

Herb

Może Cię zainteresować:

O herbie Świętochłowic. Czy znasz jego historię?

Autor: NGS24

16/12/2023