Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
oferuje usługę unieszkodliwiania odpadów jak niżej w instalacji znajdującej się na
Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec ul. Kręta 9, 41-500 Chorzów.

34649abc993982b197aa9a6210af69ed XL

02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99 Inne niewymienione odpady
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99 Inne niewymienione odpady
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające oleje jadalne i tłuszcze
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 14 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99 Inne niewymienione odpady

Dla instalacji posiadamy aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wydaną przez Prezydenta Miasta Katowice. Instalacja może przyjmować odpady kategorii III powstałe w procesie przetwarzania mleka. Instalacja pracuje całodobowo.

Przyjmujemy odpady płynne, biodegradowalne, pozbawione zanieczyszczeń stałych. Oferujemy atrakcyjne ceny za unieszkodliwianie odpadów zawierających duże ilości związków organicznych jak: tłuszcze, białka i cukry.

Osoba do kontaktu: Kierownik Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Piotr Banaszek
telefon 501-506-973, email: piotr.banaszek@chspwik.pl

czytaj więcej:

8e6a8be31a229b213cafae60019138de XL

Realizacja e-zleceń na wyroby medyczne: ważne...

0243cbf1978673fe443d7558de6ab4f0 XL

Piknik Dacii

E17c186eb9077cbeac8526f7738e2917 XL

Dwa zwycięstwa młodziczek Skałki

1

Kulinarny wypad „chińczyków”

00c636e00bee0ba03b364841363f738b XL

(Nie)sportowe cięcie kasy

Bebada99aaa9847746eea59472544575 XL

Dogrywka!

218fa54275e0e31c37b4e5091d9112ba XL

Użytek ekologiczny na Górze Hugona pozostanie...