Chropaczów przed remontem ul. Łagiewnickiej. Znamy plany przebudowy. To m.in. wiedeńskie perony

Tramwaje

Mieszkańcy Świętochłowic z niecierpliwością oczekują rozpoczęcia remontu ulicy Łagiewnickiej w Chropaczowie. To jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w mieście. Trwają już procedury przetargowe, wiadomo też dokładnie, jakie prace będą tam wykonywane. Szczegółowe informacje podały naszej redakcji już Tramwaje Śląskie.

Spółka informuje, że modernizacją objęte zostanie torowisko od przystanku Łagiewniki Targowisko na pograniczu Świętochłowic i Bytomia, wzdłuż ul. Łagiewnickiej do jej skrzyżowania z ul. Barlickiego. To ok. 2,5-kilometrowy fragment linii tramwajowej, częściowo wydzielonej z jezdni, a częściowo wbudowanej w jezdnię.

Będzie dwutorowa linia tramwajowa na Łagiewnickiej

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą będzie budowa na całym modernizowanym odcinku linii dwutorowej, w miejsce dzisiejszej linii jednotorowej. To pozwoli zwiększyć częstotliwość kursowania tramwajów i skrócić czas przejazdu. Inwestycja będzie realizowana w ramach „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego" współfinansowanego przez Unię Europejską.

Zakres miejski inwestycji obejmie gruntowną przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i docelową organizacją ruchu. W zakres ten wejdą m.in. nowe chodniki, miejsca postojowe, zatoki autobusowe i perony przystankowe oraz ścieżka rowerowa, a także instalacje podziemne. W ramach modernizacji ul. Łagiewnickiej zlikwidowany zostanie również wiadukt nad dawną linią kolejową.

Jak będzie wyglądało nowe torowisko?

Torowisko wydzielone ułożone zostanie na podkładach strunobetonowych ze sprężystym mocowaniem szyn, zaś fragment w jezdni powstanie przez ułożenie prefabrykowanych płyt torowych z komarami, w których szyny montowane są za pomocą elastycznych mas zalewowych. Posadowione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe, rozwieszona nowa sieć trakcyjna, zastosowane zostaną elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice oraz smarownice, nowe systemy sterowania, nowe elementy układu zasilania oraz wybudowane zostaną nowe platformy przystankowe, na których posadowione zostaną nowe wiaty, jednak model wiat zostanie dopiero uzgodniony. Przebudowane zostaną także instalacje podziemne: odwodnieniowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i ciepłownicza.

Powstaną nowe wiedeńskie perony na przystankach

Przystanek wiedeński to rodzaj przystanku tramwajowego stosowany w miejscach, gdzie torowisko zlokalizowane jest w jezdni. Jego specyfika polega na tym, iż w rejonie przystanku poziom jezdni wyniesiony jest do poziomu chodnika (tworząc niejako wydłużony próg zwalniający). Ma to dwie podstawowe zalety – pierwsza to bezpieczeństwo pasażerów, gdyż wymusza na kierowcach znaczne zmniejszenie prędkości; druga to ułatwienie pasażerom wsiadania i wysiadania z tramwaju. Po raz pierwszy taką technologię budowy przystanku zastosowano w Wiedniu – stąd nazwa. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jak dotąd jedyny tego typu przystanek powstał w Bytomiu na ul. Katowickiej – przystanek Bytom Głęboka, kolejne powstaną właśnie w Chropaczowie przy ul. Łagiewnickiej

Kiedy rozpoczęcie remontu?

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. wspólnie z Urzędem Miasta Świętochłowice ogłosiły przetarg na wyłonienie wykonawcy prac modernizacyjnych torowiska tramwajowego oraz pasa drogowego ulicy Łagiewnickiej. Termin składania ofert w przetargu określony został na 14.04.2021 r., jednak bardzo prawdopodobne, że zostanie on nieco przedłużony.

- Cała procedura wyłonienia Generalnego Wykonawcy prawdopodobnie potrwa ok. 2-3 miesięcy. Po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy (prawdopodobnie w połowie roku) podpisane zostaną umowy, zakładające wykonanie całości prac w 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla części tramwajowej oraz w 15 miesięcy dla zakresu miejskiego inwestycji. Na czas realizacji zadania komunikacja tramwajowa zostanie zawieszona, a Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomi komunikację zastępczą - informuje Rzecznik Prasowy spółki Tramwaje Śląskie S.A. - Andrzej Zowada.

Nie wiemy jeszcze, jak zostanie zorganizowana zastępcza komunikacja. Jest na to zbyt wcześnie. Jeśli chodzi o tymczasową organizację ruchu kołowego, to obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu ze stosowną jednostką – w tym przypadku z Biurem Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Dzieje się to już po podpisaniu umowy.

Na zdjęciu wiedeński peron na przystanku ZTM - Bytom Głęboka