Co z projektem Nowe Lipiny?

Projekt „Nowe Lipiny”, którego celem jest rewitalizacja najbardziej zdegradowanej dzielnicy Świętochłowic, to kluczowy element porozumienia zawartego we wrześniu ubiegłego roku pomiędzy miastem, Województwem Śląskim oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Co do tej pory udało się w tej sprawie zrobić?

Lipiny

Projekt „Nowe Lipiny” zakłada rewitalizację tkanki mieszkaniowej tej dzielnicy i ma być realizowany w ramach rządowych programów Mieszkanie Plus i Pracownik Plus. Projekt ma na celu m.in. aktywizację na rynku pracy dwóch grup społecznych. Pierwszą z nich stanowią osoby polskiego pochodzenia, posiadające tzw. Kartę Polaka - kulturowo związane z krajem, ale z powodów historycznych mieszkające dotąd poza jego granicami. Druga to osoby, chcące swoją aktywność życiową i zawodową związać z obszarem działalności KSSE – zwłaszcza ludzie młodzi, szukający stabilnego i długotrwałego zatrudnienia.

Co do tej pory udało się zrobić w sprawie projektu „Nowe Lipiny”?

Do tej pory w sprawie realizacji projektu „Nowe Lipiny” powołano m.in. zespół roboczy, złożony z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach, zarządu Województwa Śląskiego oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji projektu.

- Jesteśmy jednoznaczni w swoich zamiarach - dzielnica będzie rewitalizowana, a miasto chce wykorzystać wszelkie możliwości pozyskania na ten cel środków, zarówno rządowych, jak i regionalnych – podkreśla prezydent Świętochłowic, Daniel Beger.

Władze naszego miasta chcą w ramach projektu wykorzystać między innymi środki z nowej odsłony rządowego programu Mieszkanie Plus. W tej sprawie odbyły się już pierwsze spotkania z przedstawicielami rządu.

- Mieszkańcy Lipin oczekują, że wizerunek ich miejsca zamieszkania w przyszłości się zmieni, bo przez wiele lat wszelkie plany i wizje na poprawę stanu dzielnicy miały miejsce wyłącznie na papierze. Dlatego też za swój ambicjonalny cel postawiłem sobie przekucie tych marzeń i wizji w czyny i konkretne działania – dodaje prezydent Beger.

W MPGL przygotowane zostały już analizy zawierające precyzyjne dane o zasobach, demografii oraz strukturze własności zasobów w siedmiu kwartałach dzielnicy Lipiny. Te dane pozwolą zaplanować działania rewitalizacyjne. Świętochłowicki Urząd Miejski planuje uregulowanie stanów prawnych nieruchomości będących w zarządzie gminy, a priorytetem w tych działaniach będą nieruchomości znajdujące się w Lipinach.

czytaj więcej:

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Ambulanse dla Ukrainy

Kolejne ambulansy pojechały na Ukrainę

Świętochłowice Góra Hugona

Świętochłowicka Góra Hugona wystawiona na sprzedaż

ZOZ Świętochłowice

Koniec pediatrii w Świętochłowicach

Ferie zimowe z Młodzieżową Radą Miejską

Ferie zimowe z Młodzieżową Radą Miejską