Krasickiego

Do wzięcia atrakcyjna nieruchomość przy Skałce i DTŚ

Gmina Świętochłowice ogłosiła właśnie drugi przetarg w sprawie sprzedaży atrakcyjnej nieruchomości znajdującej się w Piaśnikach, położonej nieopodal Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka, pomiędzy osiedlem wieżowców przy ul. Krasickiego a zabudową jednorodzinną.

To jedno z najlepiej położonych i skomunikowanych miejsc w Świętochłowicach. Nieruchomość składa się z czterech działek o łącznej powierzchni 0,64 ha. W jej obrębie znajduje się duży budynek mieszkalny. Kamienica z 1910 roku o powierzchni zabudowy 758 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 1010 m2. Budynek jest dwukondygnacyjny i składa się z 18 lokali mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych. Do mieszkań prowadzą trzy klatki schodowe, zaś lokale użytkowe mają swoje osobne wejścia.

Na terenie nieruchomości znajduje się miejsce na parking, oraz droga żwirowa. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar ten oznaczony jest jednostką U34 dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe U - tereny zabudowy usługowej oraz 11KDD – tereny dróg dojazdowych. Na terenie jednej z działek znajduje się pokopalniane zapadlisko, które wymaga stałego zabezpieczania.

Cena wywoławcza w II przetargu wynosi 950 000 zł.
Pełne ogłoszenie o przetargu, wraz z wyrysami map oraz zdjęciami można odczytać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

czytaj dyskusję

Polecamy: