Dobre wieści w sprawie przetargu na zjazd z DTŚ. Wiemy, jakie wpłynęły oferty

DTŚ Świętochłowice

W piątek 26 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonania połączenia ulicy Przemysłowej z Drogową Trasą Średnicową. To najważniejsza od wielu lat inwestycja drogowa w Świętochłowicach.

Dzięki planowanej przebudowie miasto uwolni wiele hektarów terenów inwestycyjnych, które pozostają od lat w sferze zainteresowania inwestorów. Mówi się od dłuższego czasu m.in. o wielkim zainteresowaniu tym terenem przez firmy logistyczne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ)”.

Zakres planowanych prac obejmuje wiele kosztownych zadań

  • przebudowę odcinka ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Mickiewicza, aż do istniejącego obiektu inżynierskiego w ciągu DW 902;
  • budowę wielowlotowego skrzyżowania skanalizowanego łączącego projektowaną ul. Przemysłową;
  • łącznicę północną z DTŚ oraz zjazd ze skrzyżowania (bez przejazdu) w kierunku pod istniejącym wiaduktem z DTŚ, który w przyszłości ma zostać rozbudowany w południową łącznicę;
  • budowę łącznicy DTŚ wraz z najazdem na nasyp jezdni głównej DW902 oraz z pasami włączenia i wyłączenia.
- Na budowę ulicy Przemysłowej i zjazdu z DTŚ zgłosiło się czterech oferentów. Wszystkie oferty mieszczą się w założonym budżecie - poinformował na swoim społecznościowym profilu Wiceprezydent Świętochłowic Sławomir Pośpiech, prezentując przy okazji mapki związane z planowaną przebudową.

Na budowę ulicy Przemysłowej i zjazdu z DTŚ zgłosiło się czterech oferentów. Wszystkie oferty mieszczą się w założonym budżecie.👍.

Opublikowany przez Sławomir Pośpiech - Wiceprezydent Świętochłowic Piątek, 26 marca 2021

Fot. UM Świętochłowice