Duże pieniądze dla Świętochłowic na likwidację wspólnych toalet i montaż sanitariatów w mieszkaniach

Przed nami kolejny etap podnoszenia standardów w mieszkaniach komunalnych należących do gminy. Świętochłowice otrzymają na ten cel kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które tym razem posłużą na instalację sanitariatów w mieszkaniach. Programem zostaną objęte budynki, w których toalety znajdują się na klatkach schodowych.

Ssssss

Dzięki współpracy władz miasta z rządem i ministerstwami, do Świętochłowic popłyną wkrótce kolejne pieniądze z rządowego funduszu. Skorzysta z nich aż 75 świętochłowickich rodzin, głównie z dzielnicy Lipiny, które do tej pory musiały korzystać z sanitariatów znajdujących się na półpiętrach kamienic. Milion złotych zostanie przekazany do naszego miasta właśnie na ten cel.

To jest ostatni dzwonek

Przez całe dziesięciolecia kolejne władze nie przykładały wagi do standardów, jakie panują w większości zasobu mieszkaniowego, stąd nic w tym kierunku się nie działo. Dłużej czekać jednak nie można, dlatego nie dziwią starania samorządu, aby można było pozyskać na to pieniądze. I to się wreszcie udaje. Na razie będzie to 75 mieszkań, lecz plany na przyszłość w tym zakresie są ambitniejsze.

- Dzisiejsza decyzja jest efektem prawie dwuletnich starań o środki, dzięki którym nasi najemcy będą mogli mieszkać na wyższym, niż dotychczas poziomie - informuje Tomasz Lemański, prezes świętochłowickiego MPGL. - W pierwszej kolejności chcemy wyznaczyć takie budynki, w których instalacja nowych sanitariatów jest koniecznością, np. z uwagi na złą jakość instalacji wod-kan, a dodatkowo planujemy tam również inne większe remonty (np. klatki schodowe) - dodaje.

Trudno w to uwierzyć, ale spośród wszystkich mieszkań, jakie znajdują się w zasobie komunalnym, ponad 80% nie posiada sanitariatów w mieszkaniach, a przynajmniej tak to wygląda oficjalnie. Co mądrzejsi wykonują je samodzielnie na podstawie zgody udzielonej przez zarządcę, jest również sporo nielegalek. Te będą musiały zostać wkrótce zlikwidowane, chyba że najemca wystąpi o ich legalizację. Nie zmienia to jednak faktu, że potrzeby w tym zakresie są ogromne.

Nie ma w naszym regionie drugiego miasta, w którym problem z brakiem toalet i łazienek w mieszkaniach stanowi taką skalę, jak ma to miejsce w Świętochłowicach. Wypada mieć nadzieję, że dynamiczny trend w pozyskiwaniu środków na remonty w Świętochłowicach zostanie utrzymany, a jakość mieszkalnictwa w Świętochłowicach, także w tym najskromniejszym, komunalnym zasobie będzie systematycznie wzrastać.