Dyrektor Magdalena Domańska – Rosin rezygnuje z kierowania Centrum Integracji Społecznej

Informacja, jaką dziś uzyskaliśmy, może być dla wielu mieszkańców szokiem, ponieważ rezygnację z kierowania Centrum Integracji Społecznej w Lipinach, poprzez wypowiedzenie umowy o pracę złożyła obecna dyrektor tej jednostki – Magdalena Domańska – Rosin. Wydała w tej sprawie również specjalne oświadczenie.

Cis

Magdalena Domańska – Rosin objęła zarządzanie Centrum Integracji Społecznej w lipcu 2019 roku. W krótkim czasie pod jej przewodnictwem jednostka bardzo mocno się rozwinęła, w pełni wykorzystując swój potencjał. Obdarzoną dużą charyzmą dyrektor Domańską chwalono zarówno za koncepcję prowadzenia taj jednostki, jak i za skuteczność i mnogość wszelakich projektów. Ceniona przez pracowników, jak i mieszkańców Lipin - jest przykładem, że jak się chce coś dobrego robić dla ludzi, to można zdziałać wiele.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Panią Magdaleną. Uzyskaliśmy informacje, z których wynika, że powodów złożenia rezygnacji jest wiele i nie o wszystkich chce, lub może dziś już opowiedzieć. To jednak przede wszystkim coraz bardziej odczuwalny brak wsparcia ze strony prezydenta miasta dla działalności Centrum Integracji Społecznej. W sytuacji, kiedy ze strony najważniejszych osób w mieście nie ma odpowiedniej atencji, dalszy, intensywny rozwój jednostki stoi pod dużym znakiem zapytania.

Treść oświadczenia:

W lipcu 2019r. objęłam stanowisko dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Było to dla mnie ogromne wyzwanie, mam nadzieje, że sprostałam oczekiwaniom zarówno Państwa, Zarządu Radnych a przede wszystkimi moich pracowników i uczestników realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Przez ten czas zrealizowałam wspólnie z pracownikami dużo projektów tj. Droga Kobiet, Wakacyjny patrol narkotyki złudne szczęście, Procenty tylko tę dobre daj z siebie sto procent, Nowe Szanse i możliwości, Kobiety w Centrum, Mężczyźni w Centrum, Babski Comber-wymienialnia, Just Green, Centrum Integracji Społecznej dla Oświaty, Szansa na nowy Start, Lato z CIS I KIS, powstanie spółdzielni socjalnej Majstry, Nudel Kula i Banderoza.
Zapoczątkowałam wdrażanie wielu wydarzeń które wpisały się w tradycyjne życie Centrum tj. Gala Inicjatywy Bo twój ruch ma znaczenie, spotkania wigilijne i wielkanocne, udział w wydarzeniach wojewódzkich i miejskich, wizyty w placówkach opiekuńczych. Przywróciliśmy do życia funkcjonowanie mieszkania chronionego, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wykazujemy najwyższe wskaźniki resocjalizacji w mieście poprzez współpracę z III Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Chorzowie osób skazanych na nieodpłatną kontrowaną pracę na cele społeczne. Promowałam jednostkę w kraju i zagranicą, patrząc na ograniczenia spowodowane Covid-19, uczyniłam wszystko aby jednostka pracowała była dostępna zawsze dla uczestników i mieszkańców, uważam, że przyjęliśmy bardzo dobry kierunek działania.
Biorąc pod uwagę powyższe i ogromny wkład pracy, energii i serca jakie włożyłam w pracę na rzecz Centrum Integracji Społecznej decyzja, którą podjęłam nie była łatwa. Wierzę jednak, że to co udało mi się zrobić i rozpocząć będzie służyło przez długie lata Centrum to ludzie tworzą, atmosferę, miejsce. Chciałbym z tego miejsca podziękować Zarządowi Miasta, Zarządowi Województwa Śląskiego, Radnym, Prezesom Spółek Miejskich, Dyrektorom Jednostek, Prezesom Spółdzielni Socjalnych, Naczelnikom Wydziału, pracownikom UM, jednostek i spółek oraz prywatnym firmom które czynnie aktywnie wspierały działania Centrum. Pomimo że większość życia rodzinnego, zawodowego spędziłam na Lubelszczyźnie dziękuję mieszkańcom za akceptację, przyjęcie, otwarte drzwi i atmosferę którą Państwo tworzą. To dzielnica lipiny stała się przez ten czas dla mnie małą cząstką mojego życia z Państwem i dla Państwa. Gorąco podziękowania składam moim pracownikom i uczestnikom, pomimo wielu trudności zawsze działaliśmy dla dobra miasta i mieszkańców, dziękuję to najlepszy zespół pracowników.
Magdalena Domańska Rosin

To kolejna rezygnacja dyrektora jednostki podległej gminie Świętochłowice w ostatnim czasie. Kilka tygodni temu rezygnację z kierowanie Muzeum Powstań Śląskich złożyła pełniąca dotychczas funkcję dyrektora Iwona Szopa.