Fundacja zbiera pieniądze na zakup kamienicy z przetargu. Czasu jest bardzo mało!

Świętochłowicka Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II chce stworzyć bezpieczny dom dla najmłodszych, chorych oraz kobiet w ciąży. Potrzebuje jednak wsparcia finansowego w celu zakupu kamienicy w centrum Świętochłowic, na który - mimo wygranego przetargu, fundacja nie nazbierała jeszcze pieniędzy.

1560622 607e910dc484c

Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Świętochłowicach to miejsce, w którym często schronienie mogą znaleźć dzieci, które nie zaznały ciepła ogniska domowego. Pod skrzydła Fundacji trafiają także dzieci, które zostały skrzywdzone przez los, a to właśnie mały człowiek najbardziej potrzebuje uwagi, akceptacji i miłości. Organizacja ta rozwija się, organizuje zajęcia warsztatowe, wspiera także osoby starsze i społecznie wykluczone. Teraz jednak sami potrzebują pomocy, a to za sprawą kamienicy w centrum Świętochłowic przy ulicy Rzecznej 5.

Ten dom ma potencjał

W naszym mieście znajduje się budynek, który Fundacja Rodzin Polskich chciałaby przeznaczyć na swoją pomocową działalność . Jest to pustostan przy ulicy Rzecznej 5 w centrum Świętochłowic. Choć z pozoru budowla ta wygląda na zdewastowaną i niszczejącą, architekci dostrzegają w tym miejscu ukryty potencjał. Z pewnością budynek ten wymaga dogłębnego remontu, co generować będzie duży wkład finansowy. I choć są osoby, które zgodziłyby się przeprowadzić tam remont za darmo, najważniejszym jest móc go wykupić, a to póki co może być problemem.

W planach organizacji jest stworzenie miejsca przyjaznego nie tylko dla dzieci ze Świętochłowic. Cichą przystań sprzyjającą rozwojowi mogliby odnaleźć także wychowankowie domów dziecka, samotne kobiety w ciąży czy osoby chore wymagające stałej opieki. Choć w naszym mieście jest wiele rodzin pełnych, kochających się, nie brak także i takich, które zmagają się z trudną sytuacją życiową, czy nawet rozpadem. To właśnie z myślą o nich ma powstać to miejsce – bezpieczny i przytulny dach nad głową. To ma być dom, który stawia na nogi. Ma pomóc w starcie do dalszego życia.

Aby dom zyskał drugie życie, musi przejść udaną przebudowę. Projekt zakłada, by na parterze znalazła się świetlica środowiskowa, na I piętrze przewidziane jest miejsce na mieszkania chronione, II piętro ma być przeznaczone dla samotnych matek, z kolei na dachu znalazłyby się zielone ogrody.

Wygrany przetarg może nie wystarczyć

W kwietniu 2021 roku Gmina Świętochłowice wystawiła budynek na sprzedaż. Przetarg wskazywał na 200 tys. zł ceny wywoławczej na start. Rozstrzygnięto go 28 maja, a najwyższą cenę zaproponowała właśnie Fundacja Rodzin Polskich. Ostateczna cena, jaką uzyskano w postępowaniu przetargowym wyniosła bowiem 379 105,70 zł.

Zgodnie z zapisami postępowania, na poczet ceny zalicza się wpłacone wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 20 tys. zł. Fundacja to wadium wpłaciła, spełniła również pozostałe warunki uczestnictwa w postępowaniu. Poza fundacją do przetargu stanęło jeszcze trzech innych oferentów, lecz to fundację wyłoniono jako nabywcę prawa własności. Okazuje się jednak, że transakcja sprzedaży nie została jeszcze sfinalizowana, a zgodnie z informacjami, jakie pozyskaliśmy w urzędzie, fundacja zwróciła się do Gminy z pismem o przedłużenie czasu do zawarcia aktu notarialnego.

Pieniądze zbierane są przez internet

W celu sfinalizowania zakupu stworzona została specjalna internetowa zrzutka, która będzie aktywna do 10 września 2021 r. Został tylko miesiąc, aby zebrać potrzebną kwotę, a na konto wpłynęło do tej pory dopiero nieco ponad 89 tys. zł. Potrzebnych jest jeszcze prawie 290 tys., by móc rozpocząć prace przy tworzeniu przybytku pomocy.

Jak widać, plany są szlachetne i ambitne, lecz dziwić może fakt, że organizacja nie zapewniła sobie środków na zakup kamienicy jeszcze przed złożeniem oferty w przetargu. Wszak nigdy nie ma pewności, że internetowa zrzutka zakończy się powodzeniem. Ponadto ryzykiem jest utrata wadium, która grozi fundacji, jeśli ta nie wywiąże się z wpłaty w przedłużonym przez urząd terminie. Jeśli do tego dojdzie, obiekt trafi do kolejnego przetargu, a wpłacone przez fundację wadium przepadnie. Dlatego dziś wciąż potrzebna jest pomoc z zewnątrz, a każda nawet drobna wpłata na konto fundacji może przyczynić się do zrealizowania tego planu. Czasu jest jednak niewiele.

Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II chce stworzyć bezpieczny dom dla najmłodszych, dzięki takim miejscom dzieci nie są m.in. skazane na pobyt w ośrodkach wychowawczych. Oni pomogli już wielu. Teraz jest dobry czas, by pomóc im w spełnieniu tego ważnego zadania. Organizacja w swoich wpisach na Facebooku obawia się, że jeśli środki nie zostaną zebrane, budynek trafi w ręce deweloperów.

Wpłat na kupno „Domu, który stawia na nogi” można dokonywać przez stronę: https://fundacjarodzin.pl/dom/ lub na numer konta do wpłat na wykup budynku: PL 48 1750 0012 0000 0000 3312 8134.