Fundusz daje na Kalinę

Prawie 10 mln złotych - tyle Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy na wsparcie inwestycji związanej z remediacją stawu Kalina w Świętochłowicach. Na tę wiadomość mieszkańcy Świętochłowic czekali od wielu lat.

3ddc7c1342202ff1939ae99b11098ec6 XL

W obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW - Tomasza Bednarka, w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach podpisana została umowa pomiędzy Gminą Świętochłowice, a wykonawcą inwestycji. Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 69 mln zł.

Efektem zadania będzie rekultywacja terenu o powierzchni ok. 9,23 ha poprzez:

  • budowę bariery fizycznej wokół podstawy hałdy wraz z drenażem i skierowaniem do oczyszczenia odcieków wypływających z hałdy,
  • usunięcie i unieszkodliwienie osadu dennego wydobytego ze stawu Kalina,
  • bioremediację wód zbiornika stawu Kalina,
  • remediację gruntu z zastosowaniem metodą in – situ (bioremediację i fitoremediację),
  • przyrodnicze zagospodarowanie terenu - nasadzenia roślinności,
  • zagospodarowanie terenu wraz z montażem małej architektury.

czytaj więcej:

0060e62cf7c869b03300254ca743ee3c XL

Fundusz daje na Kalinę

1

Maraton czytania

Podpalacz złapany

Był konflikt będzie boisko

24 lutego - 1 marca 2014 r.: Tydzień Pomocy...

997 zgłoś się…

Remont ul. Wojska Polskiego