Fundusz daje na Kalinę

Prawie 10 mln złotych - tyle Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy na wsparcie inwestycji związanej z remediacją stawu Kalina w Świętochłowicach.

0060e62cf7c869b03300254ca743ee3c XL

Na tę wiadomość mieszkańcy Świętochłowic czekali od wielu lat.

W obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW - Tomasza Bednarka, w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach podpisana została umowa pomiędzy Gminą Świętochłowice, a wykonawcą inwestycji. Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 69 mln. zł.

Efektem zadania będzie rekultywacja terenu o powierzchni ok. 9,23 ha poprzez:

  • budowę bariery fizycznej wokół podstawy hałdy wraz z drenażem i skierowaniem do oczyszczenia odcieków wypływających z hałdy,
  • usunięcie i unieszkodliwienie osadu dennego wydobytego ze stawu Kalina,
  • bioremediację wód zbiornika stawu Kalina,
  • remediację gruntu z zastosowaniem metodą in – situ (bioremediację i fitoremediację),
  • przyrodnicze zagospodarowanie terenu - nasadzenia roślinności,
  • zagospodarowanie terenu wraz z montażem małej architektury.

czytaj więcej:

Cfee1df0aef1bf88281266898fc4ff19 XL

Mundurowi uczą, przestrzegają i radzą w ramach...

De2df791682f079f8397226a3ff38bc7 XL

Miasto dobrych ludzi

4ddc75f1698994d05cf43f2316d7d33a XL

Twoja choinka rośnie u Nas!

E17bf28887a04e7713039bc3ae638d41 XL

O wykorzystaniu odpadów ściekowych

3a9297ca78720986dccc8a65ce802a33 XL

Policjanci mogą uznać miniony rok za udany

Aa5045f13216477abf2a0e16a08acd59 XL

Mocne wejście Śląska

Nowe radiowozy