Fundusz daje na Kalinę

Prawie 10 mln złotych - tyle Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy na wsparcie inwestycji związanej z remediacją stawu Kalina w Świętochłowicach.

0060e62cf7c869b03300254ca743ee3c XL

Na tę wiadomość mieszkańcy Świętochłowic czekali od wielu lat.

W obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW - Tomasza Bednarka, w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach podpisana została umowa pomiędzy Gminą Świętochłowice, a wykonawcą inwestycji. Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 69 mln. zł.

Efektem zadania będzie rekultywacja terenu o powierzchni ok. 9,23 ha poprzez:

  • budowę bariery fizycznej wokół podstawy hałdy wraz z drenażem i skierowaniem do oczyszczenia odcieków wypływających z hałdy,
  • usunięcie i unieszkodliwienie osadu dennego wydobytego ze stawu Kalina,
  • bioremediację wód zbiornika stawu Kalina,
  • remediację gruntu z zastosowaniem metodą in – situ (bioremediację i fitoremediację),
  • przyrodnicze zagospodarowanie terenu - nasadzenia roślinności,
  • zagospodarowanie terenu wraz z montażem małej architektury.

czytaj więcej:

65672688a4f4c8a57ea38e20056bdce1 XL

Koniec pucharowej przygody

7081cca2f9cd0c06f2cce9e93d01dda9 XL

Porozumienie ws. budowy pomnika W. Korfantego...

1

Z wizytą w American Corner

D383d2a7f18b38f50f531c6f6759cc5a XL

Dla dzieci z autyzmem

935dbd09c0a7727e2143877810820513 XL

Druga edycja Klasówki Powstańczej

7be335477876db854960134c6e137164 XL

Żużlowe ostatki

47b9371a5ec847a6416d19e09506ac86 XL

Dzieci i pingwinki na lodzie