Informacje

Fundusz daje na Kalinę

Prawie 10 mln złotych - tyle Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy na wsparcie inwestycji związanej z remediacją stawu Kalina w Świętochłowicach. Na tę wiadomość mieszkańcy Świętochłowic czekali od wielu lat.

 

W obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW - Tomasza Bednarka, w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach podpisana została umowa pomiędzy Gminą Świętochłowice, a wykonawcą inwestycji. Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 69 mln zł.

 

Efektem zadania będzie rekultywacja terenu o powierzchni ok. 9,23 ha poprzez:

  • budowę bariery fizycznej wokół podstawy hałdy wraz z drenażem i skierowaniem do oczyszczenia odcieków wypływających z hałdy,
  • usunięcie i unieszkodliwienie osadu dennego wydobytego ze stawu Kalina,
  • bioremediację wód zbiornika stawu Kalina,
  • remediację gruntu z zastosowaniem metodą in – situ (bioremediację i fitoremediację),
  • przyrodnicze zagospodarowanie terenu - nasadzenia roślinności,
  • zagospodarowanie terenu wraz z montażem małej architektury.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search