Interdyscyplinarne zmagania ósmoklasistów

W tłusty czwartek Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach odbył się... nie, nie był to konkurs w jedzeniu pączków, ale I etap Międzyszkolnego Interdyscyplinarnego Konkursu „OMNIBUS”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII świętochłowickich szkół, a patronat honorowy objął pan Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem sprawował Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Organizatorkami konkursu były mgr Jolanta Daniluk, mgr Katarzyna Prędota oraz mgr Klaudia Czyżewska-Knap. Głównym założeniem imprezy było rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki, z różnych dziedzin naukowych.

Z zadaniami testowymi zmierzyło się dziewięćdziesięciu pięciu reprezentantów świętochłowickich szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP8, SP17). Konkursowy zakres materiału obejmował wiedzę z przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, plastyka, technika oraz wiedza o społeczeństwie. Po rozwiązaniu testu ósmoklasiści otrzymali słodki poczęstunek. Następnie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w krótkich warsztatach, związanych z profilami klas szkoły ponadgimnazjalnej. Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne prowadzone były przez mgr Agnieszkę Piotrowiak; warsztaty językowo-podróżnicze prowadziła mgr Hanna Warwas; warsztaty języka i kultury chińskiej – mgr Katarzyna Prędota, z kolei warsztaty ratowniczo-medyczne przeprowadzone zostały przez mgr Stefanię Lamparską.

Po zakończeniu części praktycznej odbyło się podsumowanie I edycji konkursu. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gadżety ufundowane przez wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Wielki finał zmagań o tytuł „Omnibusa” za miesiąc.

Tekst: Dorota Jarosz, Jakub Bryłka, Anna Żurek
Zdjęcia: Jan Kocurek