Izabela Kloc: unijna polityka metanowa nie może stać się batem na polskie górnictwo!

Komisja Europejska chce drastycznie zredukować emisję metanu w branży surowcowo-energetycznej. Temu zagrożeniu poświęcono VI konferencję Śląski Ład. Debatę zorganizowała Izabela Kloc, europoseł ze Śląska, która w komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego jest kontr-sprawozdawcą rozporządzenia metanowego.

Izabela Kloc: unijna polityka metanowa nie może stać się batem na polskie górnictwo!
Izabela Kloc: unijna polityka metanowa nie może stać się batem na polskie górnictwo!
- Planowane przez Komisję Europejską regulacje obarczone są tym samym błędem, co wszystkie projekty związane z Europejskim Zielonym Ładem. Są zbyt mało elastyczne i skupione tylko na celach klimatycznych. Nie biorą pod uwagę skutków gospodarczych, stabilności rynku energetycznego, a w tym wypadku nawet ludzkiego bezpieczeństwa - mam na myśli pracę górników - mówiła Izabela Kloc.

W konferencji uczestniczyli, m.in.: wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, poseł na Sejm Adam Gawęda, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz przedstawiciele instytucji naukowych i spółek górniczych, a także energetycznych. Wszyscy wskazywali na negatywne konsekwencje, jakie dla polskiej gospodarki mogą przynieść regulacje proponowane przez Brukselę.

Izabela Kloc: unijna polityka metanowa nie może stać się batem na polskie górnictwo!
- Niestety, Komisja Europejska chce ograniczać emisję metanu w jedyny znany sobie sposób - poprzez nakazy, zakazy, wyśrubowane normy i kary finansowe. Podam tylko jeden przykład: projekt rozporządzenia zakłada dla kopalń osiągnięcie w ciągu trzech lat normy pół tony metanu na tysiąc ton węgla. Nie muszę mówić, że jest to po prostu niemożliwe. Wskaźniki wyliczone w pierwszym kwartale tego roku dla polskich kopalń były około 10 - 30 razy większe - podkreśliła Izabela Kloc.

Europoseł przygotowała szereg zmian, z których cztery są kluczowe dla węgla. Zaproponowała, by z zakresu rozporządzenia zostały wyłączone kopalnie odkrywkowe węgla, ponieważ emisje metanu z nich są niskie, na granicy wykrywalności. Druga i najważniejsza dla śląskiego górnictwa zmiana zakłada uchylenie przepisów metanowych dla kopalń objętych planem zamknięcia do 2037 r. Po trzecie - z regulacji należy też wyłączyć tzw. działania pogórnicze. Wynika to z tego, że praktycznie nie da się podzielić odpowiedzialności za emisję metanu pomiędzy różne podmioty zaangażowane w przetwarzanie, transport i składowanie węgla.

- Po czwarte, kolejną niekonsekwencją rozporządzenia metanowego jest nierówne traktowanie unijnych i zewnętrznych producentów węgla. Nasze zakłady zostaną objęte restrykcyjnymi zakazami, a importerzy mają jedynie składać deklaracje. Domagam się w związku z tym wzmocnienia zapisów nakładających obowiązki również na importerów – powiedziała Izabela Kloc.

Biorący udział w konferencji Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, wyliczył, że gdyby rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie emisji metanu weszło w życie w obecnym kształcie to w 2030 r. trzeba będzie zamknąć dwie trzecie kopalni należących do PGG.

- Jednocześnie obowiązkowy ma być monitoring uwalniania metanu podczas działań powydobywczych (transport, przetwarzanie, składowanie, przeładunek). Ja nie wiem, jak to ma wyglądać w praktyce. To jest absolutne science-fiction. Z pewnością będzie to praca polegająca na wypracowaniu metodyki badawczej, narzędzi itd., a więc potężne wyzwanie – dodał prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Z kolei Ireneusz Zyska skupił się na szerszej perspektywie polskiego miksu energetycznego.

- To jest nieprawda, że węgiel walczy z energetyką odnawialną i na odwrót. Powinniśmy dążyć, aby oba te źródła ze sobą współpracowały, aby zapewnić stabilność dla odbiorców końcowych i zapewnić polskiej gospodarce konkurencyjność – mówił wiceminister klimatu i środowiska.

Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu wskazał na problemy rynku stalowego, wynikające z zaostrzenia unijnej polityki klimatycznej. Aby sprostać nakładanym regulacjom Węglokoks planuje budowę nowoczesnej, dbającej o środowisko stalowni. Zakład ma powstać w Rudzie Śląskiej.

Piotr Apollo, prezes Tauronu Nowe Technologie, przedstawił prezentację na temat instalacji kogeneracyjnej przy Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Pochodzący z kopalni metan jest tam przekształcany w energię elektryczną i cieplną,

Konferencję poprowadził poseł Adam Gawęda, przewodniczący podkomisji stałej do spraw transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu i wiceminister aktywów państwowych w latach 2019 -2020.

- Bruksela tradycyjnie wyznacza limity, których nie da się spełnić, zabójcze tempo zmian i niebotyczne kary. Na pytanie, jak to pogodzić z obowiązkiem zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego obywatelom i gospodarce, Komisja Europejska nie ma odpowiedzi – powiedział na zakończenie poseł Adam Gawęda
Izabela Kloc: unijna polityka metanowa nie może stać się batem na polskie górnictwo!
Izabela Kloc: unijna polityka metanowa nie może stać się batem na polskie górnictwo!
Izabela Kloc: unijna polityka metanowa nie może stać się batem na polskie górnictwo!
Izabela Kloc: unijna polityka metanowa nie może stać się batem na polskie górnictwo!
Izabela Kloc: unijna polityka metanowa nie może stać się batem na polskie górnictwo!
Izabela Kloc: unijna polityka metanowa nie może stać się batem na polskie górnictwo!

czytaj więcej:

III Festiwal Restauracji Śląskich zacznie się już 27 maja

III Festiwal Restauracji Śląskich zacznie się już 27 maja!

Osiedla Jednorodzinne

Osiedla jednorodzinne. Inwestycje warte uwagi

Rego-Bis i Bośnia partnerami Międzynarodowych Targów Turystycznych w Zabrzu

Rego-Bis i Bośnia partnerami Targów Turystycznych w Zabrzu

Brak miejsca na przechowywanie i składowanie?

Brak miejsca na przechowywanie i składowanie?

Już 24 lutego startuje II edycja Festiwalu Restauracji Śląskich

Startuje II edycja Festiwalu Restauracji Śląskich

Ferie Last Minute zdjęcie główne do artykułu

Ferie zimowe 2023 last minute. Fajne oferty

P1010211a

Izabela Kloc: CBAM nie jest mechanizmem zero-jedynkowym