Jak poszło maturzystom ze Świętochłowic?

W Świętochłowicach maturę zdało 76,92% absolwentów szkół średnich. Wypadli lepiej niż ich koledzy w skali województwa i kraju.

arc
Matura

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w czerwcu w Świętochłowicach przystąpiło 156 absolwentów szkół średnich. Świadectwo dojrzałości otrzymało 120 z nich, co daje 76,92%. W liceach ogólnokształcących zdało 74,82% (104 na 139 zdających), a w technikach 94,12% (16 na 17 zdających).

Jak maturzyści ze Świętochłowic wypadli na tle województwa i kraju?

Wyniki matur ze Świętochłowic są lepsze niż w całym województwie śląskim, gdzie zdało 73,7% absolwentów - to o 3,22% mniej niż w naszym mieście. W skali województwa lepiej wypadli absolwenci liceów ogólnokształcących, gdzie zdało 80,4% maturzystów, gorzej było w technikach, gdzie zdało 64%. W całym kraju maturę zdało 74%. uczniów, którzy przystąpili do egzaminu. 81,1% to uczniowie liceów, natomiast 62,2% to uczniowie techników.

Które szkoły ze Świętochłowic miały najlepsze wyniki?

Najlepsze wyniki z matur w Świętochłowicach były w Salezjańskim Publicznym Liceum Ogólnokształcącym, gdzie zdało 94,2% absolwentów oraz Salezjańskim Publicznym Technikum, gdzie zdało 93,8% maturzystów. W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego zdało 83,3% maturzystów, a w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja tylko 38,5%. W Technikum w Świętochłowicach przy ul. Sikorskiego do matury podchodził tylko jeden absolwent i nie zdał egzaminu.

Maturzystom ze Świętochłowic lepiej poszło na polskim, niż na matematyce

Ja. polski na maturze zaliczyło 98,08% zdających maturzystów ze Świętochłowic. Nieco gorzej było z matematyką, którą zdało 78,85% absolwentów. Najlepiej wypadł j. Niemiecki, który zaliczyło 100% maturzystów, ale zdawało go tylko 4 osoby, a j. Angielski zdało 95,39% maturzystów.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Obowiązkowy był także egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. W związku z pandemią koronawirusa w tym roku nie przeprowadzano obowiązkowych egzaminów ustnych.

czytaj więcej:

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Nowy termin remontu wiaduktu w Świętochłowicach

Nowy termin remontu wiaduktu w Świętochłowicach

Świętochłowice Park Heiloo

Miasta partnerskie Świętochłowic. Jest ich siedem

Wiadukt ul. Bytomskiej nad DTŚ

Kolejne utrudnienia na Bytomskiej

Underground Music pod Wieżami KWK Polska

Underground Music pod Wieżami KWK Polska