Jak zostać rodzicem zastępczym? Rusza projekt dla kandydatów.

Rola tzw. rodziny zastępczej jest w dzisiejszych czasach nie do przecenienia. W takich rodzinach zastępczych wychowuje się coraz więcej dzieci, ale żeby móc taką posługę pełnić, należy spełnić wiele bardzo ważnych kryteriów. W Świętochłowicach właśnie rozpoczyna się ważny projekt, dzięki któremu niezbędną wiedzę i kompetencje może posiąść nawet 223 zainteresowanych mieszkańców Świętochłowic.

Ops


Jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zaprasza do udziału w projekcie „Rodzina bezcenny kapitał”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające procesy deinstytucjonalizacji w Mieście Świętochłowice. Projekt skierowany jest do rodzin, osób sprawujących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziców/rodziny wspierające lub zastępcze, dzieci w tym z rodzin objętych asystą rodzinną lub umieszczonych w pieczy zastępczej realizujących obowiązek na poziomie szkoły podstawowej. Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone 223 osobom będącym mieszkańcami Świętochłowic.

Wartość projektu wynosi łącznie 517 562,50 zł, z czego 481 333,12 zł to kwota dofinansowania, zaś 439 928,12 zł pokryje Europejski Fundusz Społeczny. Szczegółowe działania w ramach projektu oraz oczekiwane efekty tych działań zostały już opublikowane na stronie Urzędu Miejskiego:
https://swietochlowice.pl/wiadomosci/urzad/wez-udzial-w-projekcie-rodzina-bezcenny-kapital/