Jest porozumienie w sprawie klas 7 w SP3. Klasy nie będą łączone, to zasługa dwójki radnych

W świętochłowickiej Szkole Podstawowej nr 3 zamierzano połączyć klasy siódme, tak by w nadchodzącym roku szkolnym stworzyć z nich jedną - ósmą klasę. Prawie rok temu zmienił się w tej szkole dyrektor, stąd też planowane połączenie było częścią zmian, aby placówka mogła efektywniej działać. Sprzeciwili się jednak rodzice, którzy z tą zmianą się nie zgadzali. Dziś wiemy, że osiągnięto w tej sprawie porozumienie.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Świętochłowicach

Na stronie rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ukazał się już stosowny komunikat. W jego treści czytamy:

Trójstronne porozumienie (rodzice uczniów, szkoła i władza samorządowa) zawarto ws. łączenia klas w placówce.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach, Zbigniew Nowak (reprezentujący rodziców) oraz radna Agnieszka Beger z Komisji Oświaty (reprezentująca punkt widzenia nauczycieli), doprowadzili do wyjątkowego porozumienia i rozwiązania kryzysowej sytuacji.

Ustalono, że obecne klasy siódme NIE BĘDĄ łączone.
Szkoła musi przejść gruntowne zmiany, tak aby wyeliminować problemy, które teraz wystąpiły.