Już dzisiaj kolejna sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Chodzi o sprawy budżetowe

Sesja

Już dziś, w poniedziałek 10 maja o godzinie 16:00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem zwołana w trybie nadzwyczajnym przez Prezydenta Świętochłowic. Obrady w całości będą zdominowane przez sprawy budżetowe.

Transmisję online będzie można śledzić w internecie, pod adresem: www.swietochlowice.sesja.pl a program obrad przedstawia się nastąpująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLVII/393/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
  6. Zamknięcie sesji.