Konkurs plastyczny na projekt maskotki Szlaku Zabytków Techniki

Osoby z talentem plastycznym mają możliwość zaprezentowania swych umiejętności w nowym regionalnym konkursie, w którym do zaprojektowania jest maskotka Szlaku Zabytków Techniki.

School 1974369 1280

Aby zaprojektować maskotkę, można korzystać z dowolnej formy plastycznej (ważne, aby praca była płaska). Liczy się pomysłowość i kreatywność. Prace konkursowe można zgłaszać do 16 sierpnia br. Autorzy najciekawszych projektów zostaną nagrodzeni. Zgłoszenia należy wysłać drogą mailową na adres: szlak@muzeumgornictwa.pl, w tytule wiadomości wpisując “Konkurs na maskotkę SZT” lub dostarczyć w zamkniętej kopercie pod adres: Muzeum Górnictwa Węglowego z siedzibą w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze.

Jak wiadomo, nasze świętochłowickie Dwie Wieże KWK Polska znajdują się na Szlaku Zabytków Techniki, jest to także dobra okazja, by się zainspirować naszym zabytkiem techniki i wykonać oryginalną pracę plastyczną związaną np. ze świętochłowickimi kopalniami. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Finału Industriady, który odbędzie się dnia 11 września 2021 roku.

Link do regulaminu - tutaj