Korzystna zmiana dla pracowników szpitala w Piaśnikach. Będą lepsze warunki pracy!

Dobre wieści płyną dla pracowników Szpitala Powiatowego w Piaśnikach. Dzieki ponad 400 tysiącom złotych pozyskanych środków, pracownicy ZOZ Świętochłowice będą mogli wykonywać swoje obowiązki w znacznie zdrowszych czynnikach ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

245128672 264876635643654 1783193178446659311 n

Jak informuje oficjalny profil społecznościowy szpitala w Piaśnikach, placówka pozyskała ponad 400 tys. zł na poprawę ergonomii poprzez zakup sprzętu i środków trwałych. Łącznie z wkładem własnym oznacza to wartą pół miliona złotych inwestycję w poprawę warunków pracy pracowników medycznych i niemedycznych. Co to oznacza?

Projekt ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych i obejmie ponad 140 osób, pracujących w pionie medycznym, administracyjnym oraz technicznym.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakupione zostanie m.in.: wyposażenie pracowni endoskopii, w tym m.in.: videokolonoskop, szafa do przechowywania endoskopów, stół zabiegowy wraz z wyposażeniem, mobilne wózki wielofunkcyjne dla stanowisk pielęgniarskich, urządzenia rolkowe wspomagające transport pacjenta, podnośniki transportowo-kąpielowe i stół pionizacyjny. Ponadto szpital zakupi ergonomiczny sprzęt biurowy oraz urządzenia i wyposażenie techniczne.

W ramach zadania zaplanowano również szkolenia personelu w zakresie radzenie sobie ze stresem, jak również szkolenia dla pracowników, u których pojawiają się dolegliwości ze strony układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związane z wykonywaną pracą.