Lipińska Grota musi przejść niezbędny remont. Ktoś próbuje zrobić z tego sensację!

Kolejna rozdmuchana sensacja czy istotna zmiana w funkcjonowaniu znanej kulturalnej placówki w Lipinach? W mediach społecznościowych pojawiły się już podejrzenia, że Dom Kultury "Grota" może zostać zlikwidowany. Postanowiliśmy sprawdzić, co jest na rzeczy.

Grota

Pierwszy z niepokojących sygnałów pojawił się na Twitterze. Łukasz Respondek - świętochłowicki radny, za pomocą sprytnej sztuczki zasugerował między wierszami swojego tweeta, że "Grota" może zostać zamknięta. W przypadku radnego nie pierwsza to już próba wywoływania w taki sposób sensacji, za każdym razem jednak okazywało się, że tak naprawdę żadnych sensacji nigdy nie było, zapewne podobnie będzie również w tym przypadku.

W temat włączył się nieoczekiwanie Poseł na Sejm - socjalista Maciej Konieczny, członek zarządu krajowego partii Razem, który na Facebooku przygotował nawet specjalną grafikę w partyjnych barwach, mającą zwrócić uwagę na problem. Poseł zresztą wprost pisze o możliwej likwidacji placówki. Skąd poseł - socjalista, który w lipińskiej "Grocie" nigdy wcześniej się nie udzielał - nagle stanął w obronie kultury? Tego jak na razie nie wiadomo.

O co tak naprawdę chodzi?

Ta zasłużona placówka kulturalna mieści się w zabytkowym, lecz wymagającym natychmiastowego remontu obiekcie. Jest to efekt wydanych wcześniej przez Straż Pożarną nakazów. W skrócie - obiekt nie spełnia wymagań przeciwpożarowych. Dopóki nie zostanie do nich dostosowany, nie będzie mógł być użytkowany. Ten czas zbliża się nieuchronnie, w związku z tym wypowiedziane musiały zostać umowy najmu pomieszczeń, w których rezydują podmioty zewnętrzne, które w obiekcie należącym do CKŚ prowadzą swoją działalność. To normalna procedura, choć może być niekorzystna dla najemców. Jeden z nich, którym jest rudzkie stowarzyszenie "Cezar", w obszernym poście wyraził swą troskę o kulturę w Lipinach.

- Władze miasta, chcą przekazać budynek pod zarządzanie Centrum Integracji Społecznej, z uwagi na fakt, że wg Prezydenta Trzebinczyka łatwiej w ten sposób pozyskać środki na remont budynku. Organizacje społeczne i mieszkańcy są zaniepokojeni tym, że CIS nie jest instytucją kultury. Jego działania to reintegracja społeczna i zawodowa, a nie tworzenia i wspierania kultury. (...)W blisko dwugodzinnym spotkaniu Wiceprezydent potwierdził nam chęć przekształcenia CKŚ Grota. Zapewnił aktywne organizacje, że utrzymają swoje pomieszczenia. Dla mieszkańców i organizacji zajmujących się kulturą ważne jest aby utrzymać kulturalny profil budynku - napisano na facebookowym profilu tej organizacji.

Zapytaliśmy więc samego wiceprezydenta, czy faktycznie planowana jest likwidacja instytucji kultury, jaką jest dziś "Grota". Przypomnijmy, że placówka ta działa w ramach Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach i jest mu podległa. Zgodnie z naszymi przewidywaniami okazuje się, że w ogóle nie ma takich planów.

- Prace remontowe, jakie czekają "Grotę" nie mają na celu ani likwidacji tej placówki, ani jej przejęcia przez Centrum Integracji Społecznej. Po remoncie "Grota" nadal pozostanie instytucją kultury, nadal będzie działać w ramach Centrum Kultury Śląskiej - informuje Adam Trzebinczyk. - Inną rzeczą jest reorganizacja działalności tej jednostki, w jej ramach z obiektu będą w przyszłości korzystać także pracownicy i podopieczni CIS. Prowadzone tam będą zajęcia reintegracyjne, jak również różnego rodzaju warsztaty (np. warsztaty rękodzieła). To wszystko będzie się jednak odbywać w ramach instytucji kultury. Dzięki synergii, jakiej oczekujemy od współpracy tych dwóch jednostek, jest szansa na zwiększenie potencjału "Groty" zarówno w sferze kultury, ale także dostępności tego obiektu dla mieszkańców - dodaje wiceprezydent.

Dowiedzieliśmy się również, że najważniejszym zadaniem będzie uruchomienie po remoncie dużej sali, na której odbywa się większość wydarzeń. Sala najmowana jest również na poczet organizacji różnego rodzaju wystaw, imprez i bankietów. Swoją pomoc w tym zakresie deklarują zresztą sami mieszkańcy Lipin. Istnieje też świetny pomysł, który zakłada, że to sami mieszkańcy dzielnicy Lipiny będą w przyszłości decydować o kształcie działalności 'Groty". Będzie to ukłon w stronę tych z mieszkańców, którzy często z własnej inicjatywy, bez żadnych korzyści pomagają w działalności tej placówki.

Nie ma więc mowy o likwidacji instytucji kultury w Lipinach. Będzie za to porządna reorganizacja i ścisła współpraca dwóch najważniejszych w Lipinach podmiotów publicznych. Dlatego podsycanie atmosfery sensacji na pewno nie posłuży w tej sytuacji nikomu.

Fot. Google Maps