Mieszkańcu Świętochłowic! Zgłoś się do projektu „Aktywna Przyszłość”

Trwa nabór do projektu „Aktywna przyszłość”, którym głównym celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym możliwości zatrudnienia 60 mieszkańców Gminy Świętochłowice.

Cis

Misją świętochłowickiego Centrum Integracji jest organizowanie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. W CIS możliwa jest realizacja zatrudnienia socjalnego m.in. poprzez nabywanie umiejętności zawodowych, kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych. Obecnie w Centrum Integracji Społecznej trwa rekrutacja do nowego projektu.

Inwestycja w siebie, to najlepsza inwestycja. Ten projekt skierowany jest do osób:

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją społeczną oraz do otoczenia tych osób,
 • osób poszukujących pracy,
 • bezrobotnych,
 • bezdomnych,
 • biernych zawodowo z niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych,
 • osób dotkniętych niepełnosprawnościami,
 • rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osób/rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
 • osób opuszczających pieczę zastępczą,
 • młodzieży zagrożonej demoralizacją,

Co oferuje Centrum Integracji Społecznej?

Dla mieszkanek i mieszkańców gminy Świętochłowice przygotowano wiele możliwości aktywizacji, w tym m.in.:

 • poradnictwo zawodowe (doradztwo indywidualne i grupowe),
 • treningi kompetencji społecznych,
 • specjalistyczne wsparcie indywidualne (m.in. sprawy rodzinne, mieszkaniowe, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zadłużenia),
 • porady i zajęcia praktyczne z dietetykiem, fizjoterapeutą i wizażystą,
 • warsztaty i szkolenia ( m.in. florystyka, samoobrona WenDo, kulinaria, savoir-vivre),
 • kursy zawodowe i stypendia szkoleniowe,
 • staże (zapewnienie opieki nad dzieckiem),
 • zatrudnienie CIS.

Działania CIS w ramach tego konkretnego projektu przewidziane są na okres od 04.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Program realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1, piętro I (czynne od poniedziałku do piątku) lub pod numerem telefonu: 32 245 55 24 oraz na stronie http://cis.swietochlowice.pl/p...