Mieszkańcu Świętochłowic! Zgłoś się do projektu „Aktywna Przyszłość”

Trwa nabór do projektu „Aktywna przyszłość”, którym głównym celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym możliwości zatrudnienia 60 mieszkańców Gminy Świętochłowice.

Cis

Misją świętochłowickiego Centrum Integracji jest organizowanie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. W CIS możliwa jest realizacja zatrudnienia socjalnego m.in. poprzez nabywanie umiejętności zawodowych, kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych. Obecnie w Centrum Integracji Społecznej trwa rekrutacja do nowego projektu.

Inwestycja w siebie, to najlepsza inwestycja. Ten projekt skierowany jest do osób:

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją społeczną oraz do otoczenia tych osób,
 • osób poszukujących pracy,
 • bezrobotnych,
 • bezdomnych,
 • biernych zawodowo z niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych,
 • osób dotkniętych niepełnosprawnościami,
 • rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osób/rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
 • osób opuszczających pieczę zastępczą,
 • młodzieży zagrożonej demoralizacją,

Co oferuje Centrum Integracji Społecznej?

Dla mieszkanek i mieszkańców gminy Świętochłowice przygotowano wiele możliwości aktywizacji, w tym m.in.:

 • poradnictwo zawodowe (doradztwo indywidualne i grupowe),
 • treningi kompetencji społecznych,
 • specjalistyczne wsparcie indywidualne (m.in. sprawy rodzinne, mieszkaniowe, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zadłużenia),
 • porady i zajęcia praktyczne z dietetykiem, fizjoterapeutą i wizażystą,
 • warsztaty i szkolenia ( m.in. florystyka, samoobrona WenDo, kulinaria, savoir-vivre),
 • kursy zawodowe i stypendia szkoleniowe,
 • staże (zapewnienie opieki nad dzieckiem),
 • zatrudnienie CIS.

Działania CIS w ramach tego konkretnego projektu przewidziane są na okres od 04.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Program realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1, piętro I (czynne od poniedziałku do piątku) lub pod numerem telefonu: 32 245 55 24 oraz na stronie http://cis.swietochlowice.pl/p...

czytaj więcej:

Świętochłowice wsparły katowicki Dom Dziecka

Świętochłowice wsparły katowicki Dom Dziecka. Zobacz zdjęcia

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Sudecka

Obiecane boisko w SP5 na razie nie powstanie. Dlaczego?

Grzejnik

Miało być ogrzewanie z sieci, są tanie grzejniki z marketu

Europejski Tydzień Sportu SP1 1

Tydzień Sportu, czyli ruch i dobra zabawa w szkołach