Mieszkańcy Świętochłowic dostaną raport z prac na Kalinie. Zaplanowano kolejne spotkanie

Kalina2

Już w najbliższy wtorek, 19 maja w Szkole Podstawowej nr 8 na Zgodzie odbędzie się kolejne ze spotkań informacyjnych, dotyczących prowadzonej w Świętochłowicach inwestycji oczyszczenia stawu Kalina. To już trzecie takie spotkanie.

Cykl spotkań informacyjnych prowadzony jest głównie dla mieszkańców terenów zlokalizowanych przy samym stawie i ogólnie mieszkańców Zgody. Podczas nich omawiane są zarówno efekty już prowadzonych działań, jak i plany na przyszłość. Ten cykl wpisuje się w deklaracje, jakie mieszkańcom Świętochłowic jeszcze przed rozpoczęciem procesu remediacji złożyły władze miasta Świętochłowice.

Na zgłoszonych uczestników, którzy zadeklarują przyjście na spotkanie, czekał będzie Prezydent Miasta Świętochłowice Daniel Beger oraz przedstawicie firm REMEA i Menard wraz z inżynierem kontraktu. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego i może zostać także ograniczona liczba osób biorących w nim udział. Organizatorzy zapewniają 30 miejsc, warunkiem jest zgłoszenie swojego udziału poprzez stworzone na portalu Facebook wydarzenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.