Mieszkania komunalne w Świętochłowicach schodzą jak świeże bułeczki. Zobacz, ile już wykupiono

Mieszkanie

To już prawie dwa lata, odkąd weszła w życie uchwała dająca mieszkańcom Świętochłowic możliwość wykupu mieszkań komunalnych z dużą bonifikatą. Te lokale wciąż cieszą się ogromnym powodzeniem, a wniosków o wykup ciągle przybywa

Postanowiliśmy sprawdzić jak sprzedaż mieszkań komunalnych wygląda w liczbach. Odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy ze świętochłowickiego magistratu nie zaskakują. Na te mieszkania po prostu jest w mieście popyt.

- Mogę zdecydowanie powiedzieć, że zainteresowanie jest bardzo duże. Na bieżąco przyjmujemy wnioski, procedujemy je i finalnie podpisujemy akty notarialne. Ponad 530 złożonych od 2019 roku wniosków o wykup mówi samo za siebie - informuje wiceprezydent Świętochłowic Sławomir Pośpiech. - Gdyby wyobrazić to sobie przestrzennie, to sprzedaliśmy mniej więcej tyle mieszkań, ile mieści się w 6 jedenastopiętrowych wieżowcach - dodaje wiceprezydent.

Sprzedaż mieszkań komunalnych w liczbach

Rok sprzedano lokali wpływ do budżetu
2019 48 ponad 930 tys. zł
2020 267 ponad 4,5 mln zł
2021 28 ponad 470 tys. zł

Łącznie od rozpoczęcia sprzedaży biura Urzędu Miejskiego przyjęły już ponad 530 wniosków. Wykonano na ich podstawie łącznie 482 wyceny, a akty notarialne zawarto już dla 343 mieszkań. Średnia cena dla jednego mieszkania wyniosła ok. 17 tyś zł. Tak atrakcyjna oferta musi się więc cieszyć powodzeniem, gdyż najemcy mogą swoje mieszkania wykupić praktycznie za 15% ich rynkowej wartości. Środki ze sprzedaży zasilają budżet miasta. Są następnie przekazywane m.in. na remonty zasobu będącego w zarządzie gminy. To m.in. z tych środków finansowane są od 2020 roku akcje malowania i remontów klatek schodowych.

Schodzą głównie lokale we wspólnotach mieszkaniowych

Zdecydowana większość złożonych wniosków o wykup mieszkania dotyczy lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie docelowo udział gminy powinien być jak najmniejszy. Takich lokali dostępnych do sprzedaży na chwilę obecną jest jeszcze ponad 700. Dla porównania - wśród mieszkań w budynkach komunalnych, gdzie udział gminy jest 100-procentowy sprzedano lokale tylko w jednym budynku. Tam najemcy solidarnie postanowili swoje mieszkania wykupić, dzięki czemu uzyskali niezbędny warunek złożenia wniosków dla takiej liczby lokali, których powierzchnia wynosi łącznie minimum 51% udziału w nieruchomości.

Zainteresowanie mieszkaniami w budynkach w pełni komunalnych jest również duże, jednak trudniej tu o uzbieranie wymaganego udziału. Najczęściej jest to efektem braku chętnych do zainwestowania od kilku do kilkunastu tysięcy zł w wykup swego mieszkania, lub po prostu braku sąsiedzkiego porozumienia. A tworzyć nowe wspólnoty mieszkaniowe na pewno warto. To chociażby samodzielnie podejmowane decyzje inwestycyjne, które zmieniają wizerunek tych budynków znacznie szybciej, niż ma to miejsce w przypadku typowej "komunalki". Tylko w 2019 i 2020 roku w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę MPGL wykonano inwestycje o wartości ponad 7 mln. zł. W tym liczne termomodernizacje, remonty klatek schodowych czy remonty dachów. Aby jednak wspólnota powstała, niezbędne jest uwłaszczenie większej części mieszkań.

Jak wykupić swoje mieszkanie komunalne?

Niezbędnym do rozpatrzenia sprawy jest wypełnienie wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego, który można pobrać TUTAJ. Wnioskodawca musi wypełnić część pierwszą (str. 1-2). Druga i trzecia część wniosku wypełniona zostaje przez ADM.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię aktualnej umowy najmu
 • kserokopię dowodu wpłaty kaucji mieszkaniowej (jeżeli taka była wpłacana)
 • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (jeżeli takie jest)
 • klauzula RODO (dołączona do wniosku)

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego (pok. 1 – niski parter) w godzinach pracy: poniedziałek 7:00 – 17:00, wtorek-czwartek 7:00 – 15:00, piątek 7:00 – 14:00. Wniosek można także przesłać na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

Wysokość bonifikaty i warunki jej uzyskania

Bonifikata od jednorazowej zapłaty na podstawie wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę wynosić będzie odpowiednio:

 • 85% – w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
 • 50% – w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu na okres krótszy niż trzy lata.

W budynkach, w których nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego, a które spełniają kryteria, dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych, o ile wystąpią łącznie poniższe warunki:

 • z wnioskiem o wykup lokali mieszkalnych wystąpią ich najemcy, których udział w posiadanej nieruchomości wspólnej wynosi co najmniej 51%,
 • sprzedaż lokali mieszkalnych nastąpi na rzecz wszystkich występujących z wnioskiem.

W przypadkach szczególnych dotyczących najemców, którzy posiadają umowę najmu przez okres krótszy niż trzy lata, dolicza się do obecnego okresu najmu czasokres uprzednio najmowanego lokalu mieszkalnego, o ile wystąpią łącznie poniższe warunki:

 • poprzednio najmowany lokal był własnością Gminy Świętochłowice,
 • pomiędzy zakończeniem uprzednio zawartego stosunku najmu a zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego nie było przerwy dłuższej niż 3 miesiące.

W tych sytuacjach mieszkania nie kupisz

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców nie może nastąpić:

 • jeżeli najemcy zalegają wobec Gminy Świętochłowice z zapłatą czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub innych opłat mających związek z użytkowaniem tych lokali, z wyłączeniem najemców, którzy na co najmniej 7 dni przed złożeniem wniosku spłacili swoje zobowiązania;
 • jeżeli najemcom została wypowiedziana umowa najmu;
 • w przypadku stwierdzenia, że pierwszeństwo przysługuje innym niż najemca podmiotom, a uprawnienia takie należy realizować w pierwszej kolejności;
 • w przypadku powzięcia pisemnej informacji o roszczeniach osób trzecich zgłoszonych w stosunku do nieruchomości objętych wnioskiem;
 • w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego małżonek niebędący w rozdzielności majątkowej z wnioskodawcą, jest właścicielem lub posiada tytuł prawny do:
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • domu mieszkalnego,
  • własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego.

Fot. MPGL Świętochłowice

Plakat: Urząd Miejski w Świętochłowicach