Miliard złotych dla śląskich przedsiębiorców!

Samorząd województwa śląskiego przygotował program, który ma pomóc przedsiębiorcom z naszego regionu w czasie epidemii koronawirusa. Na wsparcie dla śląskiej gospodarki będzie dodatkowy miliard złotych. Inicjatorem tych działań jest marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski.

Pakiet

Śląski Pakiet dla Gospodarki powstał przede wszystkim w oparciu o środki unijne i ma być uzupełnieniem działań rządu w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe.

- Kryzys związany z pandemią koronawirusa wymusza na nas przewartościowanie regionalnej polityki gospodarczej i skupienie się na wyzwaniach związanych z odbudową potencjału gospodarczego Śląska. To szerokie wsparcie finansowe w ramach pożyczek, instrumentów bezzwrotnych, ale także działania wspierające i zmierzające do utrzymania miejsc pracy w regionie. Wierzę, że współpracując jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Pakiet przewiduje 446 mln zł na pożyczki obrotowe i płynnościowe, 323 mln zł na wsparcie pracodawców, 162 ml zł na wsparcie bezzwrotne, 57 mln zł na działania wspierające i 20 mln zł na wejścia kapitałowe.

Jakie branże mogą liczyć na wsparcie?

Jak tłumaczy Urząd Marszałkowski największe wsparcie, czyli 446 mln zł na pożyczki, to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020. Dotychczas mogły być przeznaczone jedynie na pożyczki inwestycyjne i obrotowe, ale w związku z nadzwyczajną sytuacją Komisja Europejska dopuszcza teraz regulowanie bieżących zobowiązań, przede wszystkim wynagrodzeń pracowników.

Wsparcie dla pracodawców na utrzymanie miejsc pracy to pula 323 mln zł to środki z unijnego programu regionalnego, ale także ze środków zarządzanych na poziomie krajowym. Mogą być przeznaczone m.in. na dofinansowanie wynagrodzeń, subsydiowanie zatrudnienia czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wsparcie bezzwrotne, na które zaplanowano 76 mln zł, przewidziano dla przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii – m.in. turystyka, przemysł czasu wolnego czy gastronomia.

Działania wspierające obejmują, współfinansowany ze środków unijnych, projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” opiewający na kwotę 24,6 mln zł oraz projekt „Inter Silesia” o wartości 26,3 mln zł.

Ostatni filar, czyli wejścia kapitałowe, ma zwiększyć zaangażowanie inwestorów w regionie. W ramach tych działań przewidziano m.in. finansowanie projektów inwestycyjnych. Minimalna wysokość ego wsparcia to 20 mln zł.

Szczegółowe informacje na stronie dlagospodarki.slaskie.pl

fot. UMWŚ