Młodzi świętochłowiczanie pójdą do wojska? Obowiązkowa kwalifikacja!

W Polsce od 2009 roku nie ma powszechnej, zasadniczej służby wojskowej z naboru. Czy to się zmieni? Do końca jeszcze nie wiadomo, jednak wezwanie do obowiązkowej kwalifikacji wojskowej otrzymają wkrótce także młodzi świętochłowiczanie.

Kwalifikacja wojskowa świętochłowice

Już 6 września rozpocznie się obowiązkowa kwalifikacja wojskowa. Osoby jej podlegające na stawienie się przed komisją lekarską będą miały czas do 20 września. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  4. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja dla wyżej wymienionych osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Świętochłowice - przeprowadzona zostanie w pomieszczeniach Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 36 w okresie od dnia 6 września do dnia 20 września 2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 16.30.

czytaj więcej:

Złodziej ze Świętochłowic

Kradł alkohol i… słodycze. Wpadł w Świętochłowicach

Policja 112

Jedenastolatka ze Świętochłowic chciała popełnić samobójstwo

Daniel Beger, prezydent Świętochłowic

Prezydentowi Świętochłowic skradziono samochód

Policja kontrole

Wpadł, bo nie miał maseczki

244081978 569788721033660 7462281400343657056 n

Dym w dzielnicy Zgoda. To pożar na nielegalnym wysypisku

60 665785

Policja szuka właścicieli skradzionych rowerów. Zobacz foto!

LPR

W Lipinach lądował helikopter LPR. Na osiedlu Matylda