Można już zgłaszać wnioski o nagrody dla sportowców

Medale

Do 31 stycznia można zgłaszać wnioski o nagrody i wyróżnienia dla świętochłowickich sportowców. Takie nagrody mogą otrzymać osoby, które zamieszkują na terenie Miasta Świętochłowice, w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub wyróżnienia osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym bądź regionalnym, uprawiają dyscypliny i dziedziny sportu, w których działa określony polski związek sportowy.

Prezydent Miasta Świętochłowice przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zarówno w sporcie zespołowym jak i indywidualnym, z inicjatywy własnej lub na wniosek związków sportowych, stowarzyszeń lub klubów sportowych, ale także na wniosek osób fizycznych – mieszkańców Świętochłowic.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego oraz na oficjalnej stronie miasta - www.swietochlowice.pl
fot: UM Świętochłowice