Fryzjer

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy ze Świętochłowic?

Świętochłowicki Urząd Miejski wraz z podległymi instytucjami przygotował „Pakiet dla Przedsiębiorców”. Na jaką pomoc w czasie epidemii koronawirusa mogą liczyć firmy w Świętochłowicach?

Urząd Miejski w Świętochłowicach:

 • prolongata terminów płatności podatków od nieruchomości
 • utworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców w Referacie Rozwoju Gospodarczego
 • współpraca z Radą Biznesu, RIG oraz KSSE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej:

 • Abolicja czynszowa dla przedsiębiorców – wniosek o zwolnienie i zmniejszenie czynszu najmu lokali użytkowych będących w zasobach komunalnych Gminy. Zwolnienie obejmuje lokale, w których przedsiębiorcy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, i obowiązuje na okres zamknięcia lokalu. Z kolei obniżenie czynszu najmu lokali użytkowych może nastąpić do 50% obowiązującej stawki czynszu
  w stosunku do restauracji, które zajmują się przygotowaniem i podawaniem żywności na wynos i nie zaprzestały prowadzenia działalności.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach:

 • niskoprocentowa pożyczka

 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:

 • zwolnienie z opłat

 • odraczanie terminów

Przedsiębiorcy ze Świętochłowic mogą skorzystać także z pomocy oferowanej przez instytucje centralne i samorząd województwa śląskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • tarcza antykryzysowa oferująca ochronę zatrudnienia i zmniejszenie obciążeń

Śląski Pakiet dla Gospodarki:

 • wsparcie pracodawców

 • pożyczki obrotowe i płynnościowe

 • wsparcie bezzwrotne

 • działania wspierające

 • wejścia kapitałowe

fot. pixabay.com

czytaj dyskusję

Polecamy: