Na schodach do CKŚ można było połamać nogi. Dzięki temu radnemu zostały naprawione!

Schody prowadzące do parku przy Centrum Kultury Śląskiej od wielu były w bardzo złym stanie, a występujące w nich ubytki głębokie i zagrażające bezpieczeństwu korzystających. O ich remont zabiegał radny dzielnicy Zgoda - Dawid Malcherek. Dziś możemy podzielić się dobrą informacją, bo schody zostały wreszcie całkowicie wyremontowane!

Dawid Malcherek to najmłodszy z radnych świętochłowickiej Rady Miejskiej. Mimo młodego wieku z zaangażowaniem pełni swoją funkcję. O remont tych schodów zabiegał od początku kadencji, a pierwszą interpelację złożył jeszcze w 2019 roku.

Wreszcie udało się zarezerwować środki i tę inwestycję zrealizować. Pod koniec 2020 roku rozpoczął się remont, a obecnie mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanych schodów, dodatkowo wyposażonych w barierkę i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Co ważne - remont obejmował nie tylko schody główne, ale również boczne.

- Jeszcze w trakcie prowadzenia przeze mnie kampanii wyborczej, rozmawiałem na ten temat z wieloma mieszkańcami Zgody, którzy wskazywali na ten problem. Zobowiązałem się wtedy, że w przypadku wyboru na radnego - podejmę ten temat - informuje świętochłowicki radny. - Cieszę się, że udało mi się zrealizować kolejną obietnicę wyborczą i mieszkańcy Zgody mogą wreszcie korzystać z bezpiecznych schodów w drodze do parku, przychodni czy biblioteki - dodaje Pan Dawid.

W naszej galerii zobaczycie, jak wielką różnicę zrobił ten remont.