Nie pozwolę na zmarginalizowanie Śląska

Rozmowa z Henrykiem Mercikiem, jednym z liderów śląskich regionalistów, kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Senatu RP.

C4416d79eef6dd018bcee3cd8b8ba561 XL

- Czym chce się Pan zająć w polskim parlamecie?

- Startuję do Senatu dlatego, że jestem głęboko przekonany o konieczności udziału państwa w pilnym rozwiązaniu przynajmniej trzech śląskich problemów. Pierwszy to ekologia, drugi - rewitalizacja. Trzecim tematem ochrona górnośląskiego dziedzictwa, nie tylko w aspekcie materialnym, ale również kulturowym, w tym uznanie języka i tożsamości. Przez lata przemysłowej prosperity industrialna część Górnego Śląska została wykorzystana i zużyta, przynosząc dochody potrzebne dla rozwoju innych części Polski. W tej chwili mam wrażenie, że również została porzucona.

- Niedawno odbyła się w Katowicach defilada z okazji święta wojska polskiego. Władza podkreśla, że pamięta o Śląsku.

- Defilada czy darmowy koncert na stadionie nie rozwiążą problemu smogu, wynikającego z niskiej emisji, czy gigantycznego problemu składowisk odpadów, które powstawały najczęściej na terenach poprzemysłowych. Terenach, które jak przypomnę, w czasach funkcjonowania kopalń i hut należały do państwa. Gigantycznym problemem jest stan tysięcy budynków zlokalizowanych w naszych miastach: w Bytomiu, Świętochłowicach, Chorzowie, Siemianowicach, rudzkich dzielnicach Ruda czy Orzegów. Problemów ludzi tam mieszkających nie rozwiążą ani samorządy, ani nieudane programy rządowe takie jak „Mieszkanie+”.

- Co może pomóc?

- Tu potrzebne są konkretne pieniądze i rozwiązania prawne. Nie kiedyś, ale już teraz. Przypomnę tylko, że nasze województwo szybko się wyludnia. Będę również żądał powrotu do sprawy, którą poparło ponad 140 tys. osób, to jest projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Chcę uznania ślōnskiej gōdki za język regionalny, a Ślązaków za mniejszość etniczną. Uznania prawnego, dlatego że wyniki ostatniego spisu powszechnego jasno pokazują, że taki język i taka mniejszość istnieje. Nie godzę się na to, żeby jakakolwiek inicjatywa ustawodawcza obywateli trafiała do parlamentarnego kosza lub niszczarki. Chcę też, aby nasze dzieci mogły uczestniczyć w lekcjach edukacji regionalnej, nie tylko tam, gdzie samorządy na to stać, ale we wszystkich szkołach naszego regionu. Tylko wtedy wychowamy świadomych mieszkańców, dumnych ze swej małej ojczyzny, chcących związać z Górnym Śląskiem swe dorosłe życie.

- Jest Pan jednym z liderów śląskich regionalistów. Zasiadał Pan we władzach samorządowych województwa. Co udało się zrobić dobrego dla Śląska w czasach pańskiego urzędowania?

- Jestem architektem. Przez wiele lat zajmowałem się ochroną zabytków, a także historią górnośląskiej architektury, zarówno jako samorządowy urzędnik, czynny zawodowo architekt, jak i wykładowca akademicki. Mimo wielu trudności udało się ocalić i przywrócić do świetności wiele bardzo ważnych obiektów. Są wśród nich szyb „Prezydent” w Chorzowie, chorzowski drapacz chmur, drewniany kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrka, szyb „Andrzej” w Rudzie Śląskiej, rudzkie osiedla robotnicze Ficinus, Karol Emmanuel i przede wszystkim świętochłowickie Wieże KWK „Polska”. Musimy iść tą drogą. Śląsk może być dumny ze swojej industrialnej przeszłości, bo to jest kluczowy element naszej regionalnej tożsamości. W Senacie nie pozwolę na zmarginalizowanie Śląska.

Rozmawiał: Jan Ostoja

czytaj więcej:

37e331b7a1b39f090b1249a069a513d3 XL

Dlaczego chcą referendum w sprawie odwołania...

Edc1d0314df26f4954651131e82a7939 XL

Od wyborów do wyborów

Be76d1a55ee5ffb3b2dc895570c95b36 XL

I po planie…

C66733db6fd9c6779ab24f57f69f5201 XL

Polityczne czystki?

6cdb4ac6ccf86fc9922b1b1ecf5faa0d XL

Nie będzie niczego

F3b735e3300faff0e348331a5413d4d3 XL

Ani dobrze, ani źle

Dca6745fdbb9da5b038270324f6ced2f XL

Sorry, taki mamy klimat