Ruszają inwestycje w Świętochłowicach. Najpierw OSIR Skałka (wizualizacja)

W Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach praca wre. Przygotowywane do realizacji są już pierwsze inwestycje, w pierwszej ich fazie to dokumentacja przetargowa lub opracowania założeń projektowych, które będą potrzebne pod kolejne przetargi. Jednocześnie zawiązano zespoły robocze, których zadaniem jest prowadzenie wszystkich procesów.

Dlatego zasięgnęliśmy informacji, jakie to konkretnie działania są już w toku, a jakie zostały dopiero zaplanowane. Odpowiedzi udzielił Wiceprezydent Świętochłowic Sławomir Pośpiech.

- Plany są bardzo ambitne, wyznaczyliśmy prawie 20 projektów inwestycyjnych, które będą w mieście zrealizowane. Są one na różnym etapie realizacji, począwszy od przygotowania do przetargu, a kończąc na przygotowaniach założeń i montażu finansowego w tych projektach, których finansowanie jest jeszcze spinane - informuje Wiceprezydent Świętochłowic.

- Do wydania na kontach Urzędu Miejskiego już teraz czeka ponad 30 milionów złotych z funduszy Covidowych, nie licząc środków z innych źródeł zewnętrznych, które też są do dyspozycji - dodaje.

Lista jest rzeczywiście długa, warto więc wypunktować plany i zamierzenia samorządu:

 • Zjazd z DTŚ w celu połączenia jej z ulicą Przemysłową. Dzięki temu uwolnione zostaną obszerne tereny inwestycyjne, na które ciągle jest duży popyt.
 • Ulica Łagiewnicka - remont torowiska i nawierzchni na całej długości. Projekt realizowany wspólnie z Tramwajami Śląskimi.
 • Ulica Zielona na Zgodzie, czyli uwolnienie kolejnych terenów inwestycyjnych.
 • Centrum Przesiadkowe Mijanka, do którego opracowania samorząd zamierza powrócić. Trwają już analizy w kierunku adaptacji istniejącego już projektu lub też przeprojektowania tej idei w ramach innego rozwiązania.
 • Ulica Katowicka - remont odcinka od gazowni do ulicy Żołnierskiej.
 • Oświetlenie dróg miejskich - wymiana kolejnej partii lamp znajdujących się na terenie miasta.
 • Hala Sportowa na Skałce - w pierwszym etapie powstanie projekt i dokumentacja techniczna planowanego obiektu.
 • Boisko ze sztuczną nawierzchnią na OSiR Skałka - budowa od podstaw obiektu zadaszonego ze sztucznym oświetleniem.
 • Boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 i ZSO przy ul. Sudeckiej - budowa zupełnie nowego boiska i wyposażenie obiektu w nowoczesną infrastrukturę sportową.
 • Remont i termomodernizacja budynku OSiR Skałka, do którego dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego publikujemy już pierwsze wizualizacje.
 • Młodzieżowy Dom Kultury - remont i przebudowa obiektu wraz z utworzeniem w jego strukturze nowego przedszkola miejskiego.
 • SIM ŚLĄSK - projekt mieszkaniowy zmierzający do budowy nowych budynków mieszkalnych o umiarkowanym czynszu na terenie miasta Świętochłowice. W oparciu o niezwykle korzystny system finansowania powstać mogą nowe osiedla mieszkaniowe.
 • SOS DLA ŚLĄSKA - projekt realizowany wraz z innymi gminami regionu śląskiego, którego celem jest pozyskanie środków na kompleksową rewitalizację ponad 60 kamienic w zasobie komunalnym gminy.
 • Nowe Lipiny - jedna z najważniejszych inicjatyw świętochłowickiego samorządu od wielu lat. We współpracy z MPGL, Zarządem Województwa Śląskiego oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną projektowane są rozwiązania zmierzające do całkowitej rewitalizacji dzielnicy na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat, ze szczególnym uwzględnieniem jej północnej części. Poza wymianą tkanki mieszkaniowej projekt obejmuje również aspekty społeczne i inwestycyjne.
 • Termomodernizacja Zasobów Mieszkaniowych - już w marcu 2021 roku ruszy kolejny nabór wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z którego puli Świętochłowice zamierzają pozyskać jak najwięcej środków.
 • Przebudowa domków fińskich w Piaśnikach, która po zmianie koncepcji doprowadzi do stworzenia w nich miejsc użyteczności publicznej.
 • Remediacja Stawu Kalina - sztandarowy projekt tego samorządu, który jest już w realizacji. Jeszcze w tym roku zgodnie z planem rozpoczną się na stawie pierwsze prace budowlane.
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy ul. Szpitalnej - z chwilą jego powstania w mieście pojawi się miejsce, w którym „trudne odpady” bez problemu będą mogli zostawić świętochłowiczanie.

Pracy do wykonania po stronie urzędu i podległych jednostek i spółek będzie więc ogrom. Wszyscy czekamy na ogłoszenia na przetargi, na które z nich możemy więc liczyć już w lutym?

- Jeszcze w tym miesiącu ogłoszone będą przetargi do tych inwestycji, dla których gotowe są już dokumentacje lub dokładnie sprecyzowane szczegóły. To inwestycje drogowe (ul. Przemysłowa/Zjazd DTŚ), termomodernizacja budynku OSiR "Skałka", ale także ulica Zielona, gdzie umowa na wykonanie PFU (Projekt Funkcjonalno-Użytkowy) już została podpisana. To także PSZOK na który podpisana została umowa jeszcze w styczniu. Bardzo liczymy również, że uda się rozpocząć inwestycję na ul. Łagiewnickiej, co w największej mierze zależy jednak od Tramwajów Śląskich jako głównego inwestora - informuje Sławomir Pośpiech.

Po ostatnich wydarzeniach w Radzie Miejskiej widać jednak wyraźnie, że kwestią sporną w samorządzie są i mogą być wkłady własne gminy do planowanych inwestycji. Nie da się nie zauważyć, że część z radnych, których zadaniem jest również podejmowanie uchwał dotyczących udziału miasta w inwestycjach jest takim działaniom samorządu przeciwna. Zapytaliśmy więc, na które z planowanych inwestycji gmina ma już te wkłady zabezpieczone, a jakie są plany pozyskania środków na pozostałe.

- Wśród wszystkich zaplanowanych inwestycji są takie, gdzie zapewnione jest pełne finansowanie i wkłady własne. Tak jest w przypadku inwestycji przy ul. Przemysłowej/ Zjazdu z DTŚ, Zielonej, Katowickiej. Podobnie jest w przypadku termomodernizacji OSiR "Skałka", budowy PSZOK, oraz projektu hali sportowej. Są też takie, których finansowanie jest na tym etapie niepełne, ale już w trakcie finalizacji, tak jest chociażby w przypadku ul. Łagiewnickiej. Są wreszcie projekty, które będą wymagały w przyszłości przygotowania pełnego montażu finansowego, i tak jest w przypadku budowy hali sportowej, kompleksowego remontu MDK, czy termomodernizacji zasobu mieszkaniowego - odpowiada Wiceprezydent.

- Istotne jest, aby mieć świadomość, że kluczowym elementem jest źródło finansowania. W zależności od projektu, niezbędny jest w różnej wysokości wkład własny gminy, który do tej pory pochodził jedynie z oszczędności, natomiast przy tej skali niezbędnym może stać się chociażby uzupełnienie go o środki pozyskane z emisji obligacji. Sytuacja finansowa miasta się poprawia, a to znaczy, że w ramach odzyskiwania wiarygodności kredytowej miasto może próbować po raz pierwszy od 3 lat pożyczyć środki na rynku bankowym. Na ostatniej sesji podjęta została uchwała o emisji obligacji o wartości 5 mln zł choć jak wiemy część radnych było temu przeciwnych, kontynuując swoje działania zmierzające do zablokowania rozwoju inwestycyjnego miasta. Czy ich emisja rzeczywiście dojdzie do skutku – okaże się wkrótce, ostatecznie uzależnione jest to bowiem od pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, na co oczywiście liczymy - podsumowuje Sławomir Pośpiech.