Nowe kapsuły transportowe dla Szpitala Powiatowego w Piaśnikach

Szpital Powiatowy w Piaśnikach systematycznie pozyskuje sprzęt niezbędny do zapewnienia profesjonalnej obsługi swoim pacjentom. Tym razem jednostka została zaopatrzona w tzw. kapsuły transportowe, które posłużą do transportu pacjentów zakaźnych.

Kapsuła

Jak czytamy na oficjalnym profilu społecznościowym ZOZ Świętochłowice:

Nie ustajemy w staraniach o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego naszych pacjentów i personelu. Transportowa komora izolacyjna służy szybkiemu odseparowaniu osób potencjalnie zakaźnych na czas transportu wewnątrzszpitalnego. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko zakażenia innych osób oraz eliminujemy sytuacje, w których konieczne jest wyłączenie z użytkowania traktów komunikacyjnych lub pomieszczeń szpitalnych ze względu na ich dekontaminację.

Sprzęt został zakupiony w ramach umowy projektu Urzędu Marszałkowskiego, którego gmina Świętochłowice jest beneficjentem.
Przedmiot tej umowy został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Izba przyjęć jako element w strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach Sp. z o. o.".

☣️ Nie ustajemy w staraniach o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego naszych pacjentów i...

Opublikowany przez ZOZ Świętochłowice Czwartek, 28 stycznia 2021