Nowi druhowie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

Strażak to wciąż jeden z bardziej poważanych zawodów w Polsce, którego praca wiąże się z byciem w ciągłej gotowości, niebezpieczeństwem, odpowiedzialnością wobec społeczeństwa, a także chęcią niesienia bezinteresownej pomocy. Cieszy, że nie brakuje ochotników!

OSP Świętochłowice

W naszym mieście oprócz funkcjonowania jednostki Państwowej Straży Pożarnej mamy także młodą, rozwijającą się, jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Ta oprócz wspierania w działaniach miejskiej Państwowej Straży Pożarnej niesie pomoc mieszkańcom – nie tylko przy akcjach strażackich, ale także chociażby poprzez zabezpieczanie terenów zagrożonych, działalność profilaktyczną czy edukację mieszkańców. Strażacy z OSP podejmują różne wyzwania i pokazują, jak ważna dla bezpieczeństwa każdego z nas jest ich służba.

Teraz szeregi OSP Świętochłowice 1 zasilą kolejni druhowie ochotnicy, bowiem w sobotę, 10 lipca, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbył się egzamin praktyczny i teoretyczny. Wszyscy kandydaci na strażaków ochotników przeszli go pomyślnie.

Do tego ważnego egzaminu przystąpiło łącznie dziewięciu druhów, siedmiu ze świętochłowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej 1 i dwóch spoza miasta - z OSP w Rudzie Śląskiej. Wszyscy ochotnicy uzyskali pozytywne wyniki i mogą zasilić szeregi tej formacji mundurowej. Gratulujemy i życzymy bezpiecznych powrotów z akcji i satysfakcji z pełnionej służby.