Nowy klub radnych w świętochłowickiej Radzie Miejskiej

W świętochłowickiej Radzie Miejskiej powstał nowy klub radnych „Blisko Mieszkańców”. W jego skład weszli: Zbigniew Nowak, Marcin Bawej oraz Dawid Malcherek. Przewodniczącym klubu został przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Nowak.

Swiony urzad

Trzej radni, którzy utworzyli nowy klub, do Rady Miejskiej w Świętochłowicach dostali się z Ruchu Ślązaków. Ruch na początku obecnej kadencji wspierał prezydenta Daniela Begera, ale obecnie jest w opozycji i pozostało w nim jedynie trzech radnych. W opozycji jest również klub Razem dla Świętochłowic oraz częściowo klub Platformy Obywatelskiej.

Prezydenta Daniela Begera, poza nowym klubem Blisko Mieszkańców, wspierają radni Przyjaznych Świętochłowic oraz większość radnych z klubu Platformy Obywatelskiej.

Zmiany w komisjach Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Zmieniły się również komisje powołane przez świętochłowicką Radę Miejską. Obecnie działa ich sześć: Komisja Rewizyjna; Komisja Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii; Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa; Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja doraźna do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów Miasta Świętochłowice i podległych im funkcjonariuszy publicznych w zakresie wpływu tych działań i zaniechań na stan finansów Miasta Świętochłowice w latach 2010-2018.