Nowy zjazd ze średnicówki uwolni tereny inwestycyjne i skróci dojazd do Lipin

Dts

Jeszcze kilka lat temu pozostawało w sferze marzeń i pustych obietnic a dziś staje się faktem. W Świętochłowicach ruszył przetarg na przebudowę wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej oraz połączeniem jej z Drogową Trasą Średnicową. Dzięki tej inwestycji miasto uwolni wiele hektarów terenów inwestycyjnych, które pozostają od lat w sferze zainteresowania inwestorów

Jak informuje magistrat, przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ)”. Prace będą obejmować:

  • przebudowę odcinka ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Mickiewicza, aż do istniejącego obiektu inżynierskiego w ciągu DW 902;
  • budowę wielowlotowego skrzyżowania skanalizowanego łączącego projektowaną ul. Przemysłową;
  • łącznicę północną z DTŚ oraz zjazd ze skrzyżowania (bez przejazdu) w kierunku pod istniejącym wiaduktem z DTŚ, który w przyszłości ma zostać rozbudowany w południową łącznicę;
  • budowę łącznicy DTŚ wraz z najazdem na nasyp jezdni głównej DW902 oraz z pasami włączenia i wyłączenia.

W grudniu ub.r. Miasto Świętochłowice otrzymało do tej inwestycji aż 14 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do 26 marca zainteresowani wykonawcy będą mogli składać swoje oferty, zaś samo wykonanie będzie musiało zmieścić się w 18 miesiącach od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

czytaj dyskusję

czytaj więcej: