O przyszłości Świętochłowic zadecydują mieszkańcy. Ruszyły wielkie konsultacje społeczne

Strategia

Bardzo dobrą informacją dla wszystkich mieszkańców Świętochłowic jest fakt, że to właśnie oni zdecydują o kierunkach rozwoju naszego miasta. Powstanie specjalna strategia rozwoju Świętochłowic do roku 2030. Władze miasta chcą, aby mieszkańcy wypowiedzieli się o tym w specjalnych ankietach, które spełnią funkcje konsultacji społecznych.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego czytamy, że pierwszym krokiem, prowadzącym do opracowania nowej strategii dla naszego miasta, są konsultacje społeczne, które ze względu na pandemię przybrały formę anonimowych ankiet online dedykowanych trzem głównym grupom: mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz uczniom i studentom. Kolejnym krokiem będzie analiza wszystkich przesłanych ankiet oraz publikacja wyników. Do zaangażowania się w ten proces zachęca mieszkańców również Prezydent Świętochłowic Daniel Beger, który poprosił o to w specjalnym poście na Facebook'u.

W ramach weekendowego relaksu proszę Was o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, która dotyczy m.in.: ✅ oceny jakości...

Opublikowany przez Daniela Beger - Prezydenta Świętochłowica Sobota, 6 marca 2021

Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku to projekt, który ma na celu określenie wizji rozwoju oraz wyznaczenie celów i kierunków działań, jakie należy podjąć w perspektywie 2030 roku. Dzięki niemu władze Miasta będą mogły prowadzić efektywne działania zmierzające do rozwoju zgodnego z aspiracjami mieszkańców oraz przedsiębiorców. Ankiety, które zostały przygotowane dotyczą kierunków rozwoju Świętochłowic w sensie ogólnym, spraw związanych z biznesem a także spraw związanych z edukacją w mieście.

Przyłączamy się do apelu urzędników i władz miasta, każdy zainteresowany rozwojem Świętochłowic mieszkaniec może wypełnić ankiety klikając link do strony Urzędu Miejskiego:
https://swietochlowice.pl/promowane/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-strategii-rozwoju-swietochlowic-do-2030-roku/#