Odznaczenia wręczone

Szef resortu zdrowia dostrzegł wysiłki pracowników służby zdrowia z naszego regionu. Wśród wyróżnionych znalazły się również osoby, które nie są zawodowo związane z ochroną zdrowia.

Odnaczenia dla lekarzy

W ostatnią sobotę miało miejsce szczególne wydarzenie. Artyści Opery Śląskiej i Śląska Izba Lekarska zorganizowali koncert "Zarażeni dobrem - artyści i lekarze w podziękowaniu pracownikom ochrony zdrowia". Jego inicjatorami są dyrektor teatru Łukasz Goik oraz dr n. med. Wojciech Bichalski, który przed kilkoma miesiącami musiał zmierzyć się z infekcją koronawirusem.

- Podczas mojego pobytu w szpitalu w Tychach, byłem pod wrażeniem, jako pacjent i jako lekarz, obserwując pracę personelu. Ich życzliwość i profesjonalizm zasługuje na najwyższe uznanie - opowiada Wojciech Bichalski.

Podczas koncertu na wniosek Śląskiej Izby Lekarskiej wręczono Odznaki Honorowe Ministerstwa Zdrowia "Za zasługi dla ochrony zdrowia" oraz Srebrne Odznaki Honorowe "Za zasługi dla województwa śląskiego". Wyróżniono nimi aż 65 lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych oraz wolontariuszy z całego regionu. Wśród nich odznaczono dwie świętochłowickie pielęgniarki: Izabelę Szafrańską oraz Katarzynę Szerzynę.

Odznaczenia Ministra Zdrowia przyznano również osobom niezwiązanym z ochroną zdrowia. Uhonorowano nimi marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego i metropolitę katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca.

- Województwo śląskie błyskawicznie zareagowało na wybuch pandemii, ruszając na pomoc szpitalom. Pierwsze środki do placówek służby zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu, trafiły już w marcu - argumentował we wniosku do ministra dr n. med. Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. - W efekcie, nigdzie nie zabrakło łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-19, nie było też problemów ze sprzętem niezbędnym do leczenia - stwierdził szef katowickiej ORL.

W ramach walki z pandemią województwo śląskie m.in. przekazało ponad 11 milionów złotych dla szpitali powiatowych, kwotą niemal 30 mln zł wsparto domy pomocy społecznej w regionie, a dzięki zmianom w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 przesunięto ponad 330 milionów złotych środków unijnych na walkę z epidemią COVID-19 w województwie.

- Dziękuję wszystkim nagrodzonym za postawę i oddanie w tym trudnym czasie. Udało nam się wynegocjować z Komisją Europejską przesunięcie znacznych środków na wsparcie służby zdrowia - powiedział marszałek Jakub Chełstowski. - Współpracujemy również bardzo dobrze ze stroną rządową, dzięki tym wszystkim działaniom prawie ćwierć miliarda złotych trafiło do śląskich szpitali. Jestem pewien, że kiedy uda się wygrać z pandemią, nasze placówki będą jednymi z najlepiej wyposażonych z tej części Europy - dodał.

fot. Śląskie - Pozytywna Energia