Oferty pracy Świętochłowice. Sprawdź, kto szuka pracowników

Wydawałoby się, że pandemia będzie bardzo mocno odczuwalna, jeśli chodzi o rynek pracy. W Świętochłowicach jej skutki są jednak dość łagodne, a ofert pracy w naszym mieście ciągle jest sporo. Zrobiliśmy więc mały rekonesans w poszukiwaniu wakatów. Wiemy, kto szuka pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

Są oferty pracy w miejskich instytucjach. To m.in. Urzędy, podległe jednostki oraz miejskie spółki. Praca w instytucji miejskiej zawsze cieszyła się powodzeniem, głównie z uwagi na przewidywalną stabilność zatrudnienia. Bardzo często w takich instytucjach do wynagrodzeń dolicza się różnego rodzaju dodatki, jak np. dodatek za wysługę lat, czy też okresowe nagrody jubileuszowe. Prezentujemy listę takich ofert (stan na 23 maja 2021 roku).

Praca w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach

 • Sekretarz Miasta w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach
 • Główny Specjalista w Kancelarii Prezydenta Miasta
 • Młodszy Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
 • Główny Księgowy w Centrum Integracji Społecznej
 • Instruktor reintegracji zawodowej grupy remontowo-budowlanej w Centrum Integracji Społecznej

Praca w Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 • Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarka epidemiologiczna
 • Lekarz do mobilnego punktu szczepień
 • Lekarz lub lekarz dentysta lub felczer do mobilnego punktu szczepień
 • Lekarze do transportu sanitarnego
 • Lekarze w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
 • Lekarze w zakresie kardiologii, otolaryngologii, okulistyki, pulmonologii, anastezjologii, chorób wewnętrznych
 • Lekarze na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: endokrynologii, okulistyki
 • Specjalista ds. płac
 • Kierownik Sekcji zaopatrzenia i zamówień publicznych
 • Specjalista Sekcji zaopatrzenia i zamówień publicznych
 • Specjalista ds. Kosztów w Dziale Księgowości

Praca w spółkach komunalnych

 • Kierownik działu finansowo - księgowego w MPGL Świętochłowice
 • Specjalista ds pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych w MPGL Świętochłowice
 • Ślusarz - Spawacz w MPGL Świętochłowice

Służby mundurowe

 • Policja: Prowadzony jest nabór w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach
 • Straż Pożarna: Prowadzony jest nabór na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

Oferty Urzędu Pracy

Aktualnie, na stronie internetowej świętochłowickiego PUP znajduje się 30 ofert pracy w naszym mieście na 90 wolnych stanowisk. Łącznie jednak, takich ofert dla mieszkańców Świętochłowic jest aż 116, na 486 wolnych stanowisk (większość w innych miastach). Można je przeglądać tutaj. Urząd pracy na bieżąco podaje też statystyki, z których wynika, że na koniec marca 2021 roku stopa bezrobocia w Świętochłowicach wynosiła 7%, notując spadek o 0,6% od miesiąca stycznia br. Jest to jednak nieco więcej od średniej wojewódzkiej i krajowej, gdyż te wynoszą odpowiednio: 5,1% oraz 6,4%.

Nowe inwestycje

W Świętochłowicach aktualnie realizowane są nowe prywatne inwestycje. Na Zgodzie, tuż przy tzw. "Dwóch Wieżach" powstaje główna siedziba firmy Laboratoria Medyczne Badaj.To. Do nowo powstającego budynku przeniesione zostanie Centralne Laboratorium Analityczne tej firmy (Pracownia Biochemii i Hematologii), oraz pracownie specjalistyczne: Autoimmunologii, Serologii, Parazytologii, Pracownia Mikrobiologiczna oraz Laboratorium Weterynaryjne. Planowane jest także otwarcie Laboratorium Genetycznego. Dbając o wygodę przyszłych Klientów, w pomieszczeniach firmy w Świętochłowicach powstanie również komfortowo wykończony punkt pobrań. Łącznie, po zakończeniu budowy ma tam powstać aż 100 nowych miejsc pracy, które będą dostępne również dla mieszkańców Świętochłowic.

W Chropaczowie rozpoczyna się już budowa nowego marketu sieci Dino. Na miejscu pojawiły się banery zachęcające do kontaktu osoby zainteresowane przyszłą pracą w markecie. Możliwość aplikowania do nowego sklepu pojawiła się także na stronie internetowej tej sieci.