Ogromne pieniądze dla szpitala w Świętochłowicach. Zobacz, jak wiele tam się zmieni!

To dobry dzień dla świętochłowickiej służby zdrowia. Szpital w Piaśnikach dostanie potężny zastrzyk gotówki, dzięki któremu znacznie poprawi się system świadczenia usług dla pacjentów tej placówki. To kolejne duże pieniądze, jakie spłynęły do naszego miasta w tej kadencji samorządu. To także kolejna duża dotacja dla naszego szpitala.

Daniel Beger Izabela Domogała

Jak poinformował dzi Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, przekazano dziś umowę na dofinansowanie projektu „Elektroniczny system cyfrowy usług dla pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.” na kwotę ponad 3,5 miliona zł.

Dzięki tym pieniądzom powstanie specjalna elektroniczna platforma, służąca do wieloaspektowej obsługi pacjenta, poprzez udostępnianie nowych, wydajnych sposobów komunikacji zdalnej na linii pacjent - szpital - lekarz z użyciem nowoczesnych technologii.

- Elektroniczny system cyfrowy usług dla pacjentów (czyli tzw. frontoffice) to inwestycja warta ponad 4 miliony złotych (z czego dofinansowanie wynosi 3,5 miliona, a wkład własny zabezpieczony przez Miasto to 700 tys. zł). Pozwoli to na zakup 160 komputerów, ponad 100 tabletów, serwerów i systemów informatycznych - informuje Daniel Beger.

W konferencji podczas której przekazano umowę udział wzięli: Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Anita Przytocka - Prezes Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz Daniel Beger - Prezydent Świętochłowic.

Realizacja projektu przyczynić ma się m.in. do skrócenia czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do ważnych informacji dotyczących pacjenta, poprawy dostępności wysokiej jakości usług publicznych a w konsekwencji do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Świętochłowic.

- Bardzo cieszy mnie dzisiejsza umowa. ZOZ w Świętochłowicach to nasza placówka, o którą powinniśmy dbać i stale ją ulepszać - dla dobra świętochłowickich pacjentów i pracowników ochrony zdrowia - podsumowuje prezydent Świętochłowic.

a