Plan naprawczy czy fuszerka?

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię o Programie Postępowania Naprawczego, który przygotował Daniel Beger. To nie jest jedyna zła informacja dla prezydenta i dla Zbigniewa Nowaka, jego politycznego sojusznika i przewodniczącego Rady Miejskiej. Kolegium RIO stwierdziło, że XIII sesję Rady Miejskiej z 2 maja, podczas której drużyna Begera przyjęła plan, zwołano niezgodnie z prawem.

69b5f85da08d181d48515c6d41e3e0a5 XL

Przypomnijmy nieszczęsną historię związaną z przyjęciem planu. 29 kwietnia, po burzliwej dyskusji, głosowanie podczas sesji zakończyło się 10:10, ale to nie był remis lecz porażka dla Begera. Prezydent szybko zwołał kolejną sesję na 2 maja, w środku najdłuższego weekendu w roku. Przyszli na nią tylko radni popierający prezydenta, co rodzi podejrzenia, że wiedzieli o sesji wcześniej. Pozostali radni zostali poinformowani na kilka godzin przed posiedzeniem i nie zdążyli dojechać. RIO uznało, że sesja została zwołana niezgodnie z prawem.

Co dalej? Władze miasta na pewno odwołają się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mają do tego prawo. Dalej jednak nie wiadomo, czym obecna sytuacja w Świętochłowicach się skończy...