Prace na Kalinie wcześniej niż planowano. Zmiany w dostępie i organizacji ruchu.

Kilka dni temu w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami wykonawcy projektu remediacji Stawu Kalina. Okazuje się, że zaplanowane na ten rok rozpoczęcie prac budowlanych na stawie może nastąpić szybciej, niż się spodziewano.

Kalina

W spotkaniu wzięli udział Prezydent Daniel Beger i jego zastępca Sławomir Pośpiech ze strony gminy Świętochłowice oraz Jakub Saloni - Dyrektor Generalny i Norbert Kurek - Z-ca Dyrektora Generalnego konsorcjum Remea / Menard. Już w marcu rozpocznie się II etap projektu, a więc prace budowlane na stawie, które wcześniej planowano, że rozpoczną się w Lipcu.

- Z harmonogramu kolejnych działań wynika, że w połowie marca firma przystąpi do etapu II, czyli prac budowlanych. W pierwszej kolejności nastąpi odgrodzenie konstrukcją żelbetową hałdy od stawu. W następnej pojawi się refuler. Jesteśmy na dobrej drodze, by prace na wodzie rozpoczęły się wcześniej niż w lipcu – powiedział Daniel Beger, prezydent Świętochłowic..

Ustalono ważne organizacyjne kwestie związane z przygotowaniem do prac budowlanych. Zmieni się organizacja ruchu w okolicy stawu. Mieszkańców korzystających do tej pory z łącznika ulicy Lipowej z ul. Nową prosi się o przemieszczanie się ulicami Nową i Wiśniową. Od 2 marca zostanie także wprowadzona niewielka zmiana w organizacji ruchu – na skrzyżowaniu ulicy Nowej z Plebiscytową zostanie postawiony znak STOP. W ostatnich dniach została wykonana inwentaryzacja stanu nawierzchni ulic i chodników w ciągu ul. Wiśniowej/Nowej/Plebiscytowej, której celem jest określenie stanu nawierzchni przed rozpoczęciem prac budowlanych na projekcie Kalina. W ramach inwentaryzacji wykonane zostały pomiary równości metodą łaty i klina, sporządzona została dokumentacja zdjęciowa oraz naniesiono zauważone uszkodzenia nawierzchni na podkład mapowy.

Inwestor poinformował, że rozpoczęto prace organizacyjne związane z zabezpieczeniem terenu przyszłej budowy i ze względów bezpieczeństwa istnieje konieczność zamknięcia dostępu dla osób postronnych do chodnika z płyt betonowych przebiegającego wzdłuż wschodniego brzegu stawu Kalina, łączącego ulice Nową /Plebiscytową z ulicą Lipową, a także zamknięcia terenu znajdującego się pomiędzy stawem Kalina a hałdą.