Prezydent Świętochłowic z ważnym absolutorium. Nie udała się polityczna intryga opozycji

Na nic wysiłki obozu świętochłowickiej opozycji w sprawie negacji uchwały o udzieleniu absolutorium dla Prezydenta Świętochłowic Daniela Begera. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała dziś podjętą przez Radę Miejską uchwałę za prawidłową.

Daniel Beger - Prezydent Świętochłowic

O tej sprawie głośno było w internecie. Redakcje i profile społecznościowe pisały o możliwych nieprawidłowościach związanych z podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla prezydenta podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 14 czerwca 2021 r.

Przypomnijmy, że były to obrady, podczas których głosowano m.in. uchwały o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta. Doszło tam również do nieprzyjemnego zachowania dwójki radnych w stosunku do prezydenta i jego małżonki, której próbowano odebrać prawo do głosu, pomimo tego, że jest prawowicie wybraną radną miasta Świętochłowice. To zachowanie zostało nawet określone przez innych radnych, jako seksistowskie.

Problemem miało być głosowanie przez telefon

Prezydent Świętochłowic Daniel Beger uzyskał po raz drugi w tej kadencji absolutorium za wykonanie budżetu. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, która - co ciekawe, nie wynikała wcale z samego głosowania - bo prezydent otrzymał 11 głosów większości, lecz z powodu problemu technicznego na łączach, których podczas obrad doświadczyła uczestnicząca w nich zdalnie radna Jadwiga Garbaciok.

Głosowanie tej radnej odbyło się za pomocą połączenia telefonicznego, który radna wykonała do szefa klubu radnych Przyjazne Świętochłowice - Jacka Kamińskiego. Ten, aby nie było żadnych wątpliwości przekazał telefon przewodniczącemu Zbigniewowi Nowakowi, który ten głos "ZA", zaliczył.

Opozycja zapowiadała odwołania, RIO uchwałę uznało

Natychmiast po zakończeniu czerwcowej sesji absolutoryjnej, środowiska opozycyjne zapowiedziały, że będą się od tej uchwały odwoływać. I tak się zapewne stało, ponieważ rzeczywiście informacje o rzekomych nieprawidłowościach do kolegium RIO dotarły. Dziś odbyło się w tej sprawie posiedzenie prowadzone w formie zdalnej, w którym po stronie miasta Świętochłowice udział wzięli radna Jadwiga Garbaciok, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Nowak, oraz wiceprezydent Adam Trzebinczyk i prawnik Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

W trakcie posiedzenia kolegianci RIO przyjęli szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące okoliczności tamtego głosowania, stosowne oświadczenia złożyli także radni Garbaciok i Nowak. Kolegianci, mimo pewnych wątpliwości związanych z tą niespotykaną powszechnie sytuacją uznali, że uchwała pozostaje w mocy. Tym samym prezydent Daniel Beger oficjalnie otrzymał absolutorium za 2020 rok.

Ta sytuacja niestety pokazuje po raz kolejny, że część świętochłowickich samorządowców nie patrzy w kierunku pragmatycznej działalności miasta i jego rozwoju, w zamian poszukując gdzie się da, wszelakich "haków", niejasności czy też innych okoliczności w celu destabilizacji działań włodarzy. Szkoda, bo jest akurat dobra okazja, aby kontynuować rozpoczęte przez obecny samorząd działania, które jak wielokrotnie już informowaliśmy, zdecydowanie poprawiły w ostatnich 2 latach sytuację finansową Świętochłowic.