Program rewitalizacji Świętochłowic. Ruszyły konsultacje społeczne

Miasto Świętochłowice przygotowuje Gminny Program Rewitalizacji. Na podstawie analizy wyznaczono już obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Teraz ruszyły konsultacje społeczne w tej sprawie.

Program rewitalizacji Świętochłowic Ruszyły konsultacje społeczne

Rewitalizacja – jak wskazują urzędnicy ze Świętochłowic - to zbiór uporządkowanych działań, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej. Powinna ona koncentrować się na tych częściach miasta, gdzie zjawiska kryzysowe są szczególnie dotkliwe.

Dodają, że warunkiem dobrze przeprowadzonego procesu rewitalizacji jest więc wskazanie obszarów, na których w największej skali występują problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe lub infrastrukturalne.

- Zwracamy się do wszystkich mieszkańców miasta, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych o zapoznanie się z publikowanymi dokumentami oraz z prośbą o wypełnienie krótkiej dedykowanej ankiety, której celem jest rozpoznanie obszarów, które w opinii społeczności powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji – czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Obszar zdegradowany w Świętochłowicach

W badaniu opracowanym w ramach przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świętochłowice wyznaczono obszar zdegradowany, który wykazuje się szczególną koncentracją negatywny zjawisk społecznych. Objął on trzy z pięciu analizowanych dzielnic miasta:

  • Centrum
  • Lipiny
  • Chropaczów

Z kolei obszar rewitalizacji wyznaczony na obszarze tych trzech dzielnic zajmuje powierzchnię 87,42 ha co stanowi 6,55% powierzchni miasta i jest zamieszkiwany przez 12 190 osób, co stanowi 28,46% ogólnej liczby mieszkańców.

Świętochłowice. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (żródło: DELIMITACJA PRZESTRZENNA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO i OBSZARU REWITALIZACJI)
Świętochłowice. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (żródło: DELIMITACJA PRZESTRZENNA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO i OBSZARU REWITALIZACJI)

Dokumenty dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dostępne są TUTAJ.

Spotkania prezydenta Begera z mieszkańcami Świętochłowic

Może Cię zainteresować:

Ruszają wiosenne spotkania prezydenta Daniela Begera z mieszkańcami Świętochłowic

Autor: Redakcja NGS24

05/04/2023

Świętochłowice Zabytkowa szkoła w Lipinach

Może Cię zainteresować:

Zabytkowa szkoła w Lipinach znów na sprzedaż. Można ją kupić w cenie mieszkania

Autor: Redakcja NGS24

23/03/2023