Przedszkola i żłobki w Świętochłowicach pozostaną zamknięte

Choć rząd zdecydował, że od jutra można otworzyć żłobki i przedszkola, to w Świętochłowicach te placówki pozostaną zamknięte – poinformował świętochłowicki magistrat.

Dzieci przedszkole

Przed podjęciem tej decyzji władze Świętochłowic przeprowadziły konsultacje z rodzicami małych dzieci oraz pracownikami żłobków i przedszkoli.

- Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami żłobków i przedszkoli prywatnych, by decyzja była jednolita we wszystkich placówkach w mieście. Na podstawie rozmów podjąłem decyzję, że nie otworzymy placówek od 6️ maja – tłumaczy Daniel Beger, prezydent Świętochłowic

Jak informuje świętochłowicki Urząd Miejski spełnienie bardzo wymagających wytycznych dotyczących m.in.: niezbędnej przestrzeni na jedno dziecko, koniecznych środków higienicznych, potrzebnego sprzętu czy odpowiedniej liczby personelu wiązałoby się z ogromnymi nakładami finansowymi i zmianą organizacji pracy. Urzędnicy podkreślają, że dopiero spełnienie tych warunków zapewni podstawy bezpieczeństwa zarówno dla personelu, jaki i dla dzieci i ich rodziców. Dlatego żłobki i przedszkola w Świętochłowicach nie zostaną uruchomione od 6 maja.

fot. pixabay.com